Verslag van protest in solidariteit met de anarchist Abtin Parsa.

Afgelopen zaterdag 7-11-2020 was er door de Anarchistische Groep Amsterdam een protest georganiseerd i.v.m. de uiterst gevaarlijke situatie waar de anarchist Abtin Parsa uit Iran zich op dit moment in bevind.

Hieronder is de oproep voor het protest en daar word ook een beetje de achtergrond uitgelegd.
https://www.agamsterdam.org/niet-iran-noch-griekenland-de-vervolgde-anarchist-abtin-parsa-moet-in-nederland-blijven/

Om 14 uur op het beursplein te Amsterdam met een herfst zonnetje begonnen de eerste mensen zich te verzamelen. Al gauw waren we met een kleine 50 mensen, met verschillende leeftijden en achtergronden, ook waren er best veel mensen van buiten Amsterdam, hulde daarvoor!

Er waren spandoeken en zwart/rode vlagen, meerdere mensen hadden zelf een protest bord gemaakt van karton en stift. En er werden honderden flyers in het Nederlands en Engels uitgedeeld aan het voorbij lopende publiek. Er was een kleine geluidsinstallatie waar verschilden speeches over schalden en ook Abtin die aanwezig was op het protest vertelde kort over zijn situatie. Hij wou nogmaals benadrukken dat dit niet een individuele strijd is tegen staat, kapitaal en onderdrukking, maar dat dit een collectieve strijd is tegen de systematische onderdrukking van revolutionaire bewegingen die zich verzetten tegen het moordende neoliberale kapitalisme en hyper individualisme van het moderne “democratische” westen.
En dat het in ieders belang is dat wij als anarchisten altijd solidair moeten zijn met hen die vechten tegen onderdruklening in welke vorm dan ook. Dat de lange historische lijn van het anarchisme altijd de lijn is geweest van de klasse oorlog, van arm tegen rijk, van de werkers tegen de bazen, van de bezitsloze tegen de bezittende klasse.

Het was een staties protest, wij mochten niet als een demonstratie gaan lopen van de politie waardoor er een toch wat onwennige sfeer was en die totaal niet overeenkomt met de gebruikelijke praktijk van anarchistische / autonome groepen in Amsterdam. Wat helaas ook niet echt goed van de grond kwam was het roepen van leuzen in het Nederlands en Engels, maar daar komt vast nog wel en herkansing voor.

Om 15:30 stopte het protest en vertrok ieder zijn wegs.

Geen Iran, Noch Griekenland, Abtin blijft in Nederland !

Solidariteit is ons wapen !

Enkele ervaringen en bedenkingen i.v.m het organiseren van een actie in tijden van een corona pandemie.

Het was dit protest dat het voor het eerst in 19 jaar is dat de AGA bestaat we een actie hadden aangemeld bij de gemeente Amsterdam en dus ook automatisch de politie van Amsterdam.
Na een interne discussie en overleg met een advocaat hadden we besloten om de demonstratie wel aan te melden bij de gemeente Amsterdam, Waarom? De inschatting van ons, en de advocaat was dat als wij zouden gaan verzamelen de politie direct zou gaan ingrijpen. We hadden immers al de aankondiging op openbare websites en sociale media geplaatst (voordat de nieuwe corona regels werden ingevoerd op 4 november).

En als we met 10 tot 20 mensen zouden verzamelen zouden we direct een boete krijgen, met een simpele rekensom kom je dan als snel op duizenden euro’s aan boetes, dat is problematische maar in deze tijden extra problematische. Normaal gesproken kunnen we een reeks benefieten en collectes houden om zo het geld te verzamelen maar alle plekken waar wij de beschikking over hebben zijn dicht en blijven zeker voor de aankomende periode dicht, lente 2021 misschien? Daarnaast merk je nu al dat mensen hun baan verliezen en het moeilijker word om serieuze geld bedragen bij elkaar te krijgen. Daarnaast moet er meer energie gestoken worden in geld verzamelen terwijl dat absoluut niet de bedoeling is. We moeten onze energie en tijd steken in de campagne om Abtin in Nederland te houden en door gaan met de strijd tegen staat en kapitaal DAT is belangrijk! niet het bij elkaar scharrelen van geld voor onnozele boetes die vermeden hadden kunnen worden.

En als je een protest organiseer dat openbaar word aangekondigd heb je een bepaalde verantwoordelijkheid voor de mensen die naar het protest komen, niet iedereen is even ervaren met acties en wat je kan doen in stressvolle situatie. En hoe je snel een situatie met mogelijk escalatie kan inschatten en daarnaar kan handelen. Dat was voor ons ook een belangrijke motivatie om in de huidige situatie wel het protest aan te melden.

De smeris was opvallend (on)opvallend afwezig, alleen om 14 uur kwam er een socio cop even kijken of men afstand hield, een kort gesprek met de politie woordvoerder (de persoon die het protest had aangevraagd) en een foto maakte van een spandoek. Wel waren er zeer waarschijnlijk enkele smerissen in burger die de boel stil in de gaten hielden. Daarnaast stonden we op het Beursplein waar meerdere politie camera’s hangen die realtime gemonitord worden door de smeris. Zodra er enige dynamiek en beweging zou zijn zou er direct op gereageerd kunnen worden dppr de politie.

Daarnaast was het ook een belangrijk moment dat mensen uit de anarchistische beweging elkaar weer eens in het “echt” zagen en met elkaar kunnen kletsen, kennis en nieuws uitwisselen, nieuwe kameraden leren kennen en plannen voor de toekomst maken. De repeterende treurigheid van online vergaderingen werd op deze manier ook doorbroken en zo zonder stress voor een eventueel boete was het mogelijk om met een vrij grote groep bij elkaar te komen.

Toch willen we benadrukken dat dit niet ideaal is, verre van dat zelfs. Wij zijn er op tegen om protesten en acties vooraf te melden bij de overheid en het is een glijdende en glibberende weg naar beneden waardoor er een soort zelf controle en extreme terughoudendheid kan ontstaan tegen spontaniteit en militante actie vormen.

Daarnaast zijn mogelijkheden zat om in de publiek ruimte interventies te doen zonder de autoriteiten te informeren, je kan met enkele mensen posters gaan plakken, leuzen kladden, stickers verspreiden, spandoeken ophangen (wel hoog ophangen!). Of een roulerende picket, 2 mensen met een spandoek en flyers uitdelen en die 2 mensen worden steeds afgewisseld door weer 2 mensen die op afstand staan en vervolgens ook weer worden afgelost door 2 mensen. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om kameraden stil te mobiliseren via veilige communicatie (via mond op mond, wel mondkapje op:) en een tijd en locatie af te spreken en een wilde optocht te houden en na 15 minuten weer verspreid zodat de smeris niet genoeg tijd heeft om te verzamelen en het protest te stoppen. Creativiteit is noodzaak en er zullen nieuwe en oude tactieken getoetst worden aan de huidige praktijk en realiteit. We zitten nu al 8 maanden in deze situatie van de corona pandemie en we moeten de straat op, het is nu nog belangrijker dan ooit.

De protesten van de Black Live Matter demonstraties in Nederland hebben aangetoond dat het mogelijk is en dat er de noodzaak is, een relatief kleine actiegroep als de Bond van Precaire Woonvormen heeft actie na actie gedaan in de afgelopen maanden en zaken gewonnen door druk van Directe Actie, dat toont aan dat je straat op kan, en moet !

Strijdbare groet !
Anarchistische Groep Amsterdam / Vrije Bond
aga@agamsterdam.org
agamsterdam.org

Niet Iran, noch Griekenland, de vervolgde anarchist Abtin Parsa moet in Nederland blijven.

-English Below – Open oproep voor protest bijeenkomst in solidariteit met de vervolgde anarchist Abtin Parsa Zaterdag 7 november om 14:00 op Beursplein te Amsterdam.

De vervolgde anarchist Abtin Parsa is een voormalige politieke gevangene met atheïstische opvattingen, die in Iran anderhalf jaar in de gevangenis heeft gezeten, door het islamitische regime. In 2014, toen hij 16 jaar oud was werd Abtin Parsa opgepakt door de IRCC voor een anti-islamitische en anti-staat speech op zijn middelbare school Shahid Chamran in de Iraanse stad Zarghan. Na zijn vrijlating werd hij zwaar gecontroleerd en onder druk gezet door het Islamitische regime en hij vluchtte in 2016 vanuit Iran naar Griekenland. Na de vlucht werd hij meerdere malen met de dood bedreigd door verschillende organisaties en individuen die verbonden zijn met het Iraanse islamitische regime.

In 2017, tegelijkertijd met de massale protesten tegen het regime in Iran vertoonde de anarchist Abtin Parsa in en video boodschap zijn solidariteit met de protesten. enkele dagen later werd deze solidariteitsvideo gemanipuleerd en geknipt en op de Iraanse televisie vertoond zodat het leek alsof Abtin Parsa een uitleg gaf hoe je explosieven maakt.

Abtin Parsa verkreeg in Griekenland de status van politiek vluchteling in 2017 voor een periode van 3 jaar. In het zelfde jaar sloot Abtin zich aan bij de radicale sociale bewegingen en raakte betrokken bij het verzet tegen de structurele onderdrukking uitgevoerd door de Griekse staat tegen migranten. Gedurende deze strijd is Abtin meerdere malen gearresteerd en gemarteld door de Griekse staat, onder andere:

In juli 2018 werd Abtin Parsa gemarteld door de Griekse smeris en waarbij hij aan meerdere lichaamsdelen verwond beschadigd raakte en een rugwervel werd gebroken.

In januari 2019 werd kameraad Abtin Parsa gearresteerd door de Griekse smeris voor het gebruik van en valse ID kaart om daar mee uit Griekenland te vertrekken.

In augustus 2019 werd hij opgepakt vlakbij zijn huis door de Griekse politie op beschuldiging voor het bij zich hebben van en wapen, terwijl hij alleen een klein breekmesje bij zich had. Abtin weigerde vervolgens zijn vinger afdrukken af te geven, om op deze manier te protesteren tegen de manier waarop de Griekse smeris immigranten behandeld. De rechtbank veroordeelde hem voor 23 manden voorwaardelijk en een geld boete van 180,- euro.

In november 2019, heeft de anti-terreur politie een grootschalige operatie begonnen om aanwijzingen te zoeken van een revolutionaire organisatie. Zijn huis en die van meerdere andere anarchisten zijn aangevallen door de anti-terreur smerissen. Tijdens de inval van de anti-terreur smerissen bij het huis van Abtin Parsa, zijn al zijn asielpapieren die in huis waren samen met zijn andere bezittingen in beslag genomen door de anti-terreur smerissen.

In februari 2020 is de anarchist Abtin Parsa gedwongen te verhuizen vanuit Athene om politieke redenen, om een ondergedoken bestaan te leiden in een andere stad. Zo kon hij ontsnappen aan de controle van de smerissen die zijn huis, bewegingen en persoonlijke contacten buitensporig in de gaten hielden.

Op 14 maart 2020 is de anarchist Abtin Parsa aangeklaagd voor het aanzetten tot een gewapende opstand, maar feitelijk ging het om zijn steun aan migranten die als propaganda tegen hem werd gebruikt door de Griekse televisie en kranten.

Toen werd hij op 30 maart gearresteerd door de anti-terreur smerissen met deze aanklachten. Toen het politiek asiel van de vervolgde anarchist Abtin Parsa aan het einde kwam van het driejarig termijn, waren er diverse Griekse kranten die de Griekse ministerie van Migratie citeerden, die gezegd zou hebben dat het politiek asiel van Abtin Parsa was afgekeurd wegens zijn arrestatie op 30 maart 2020, Nadat de Griekse staat het politiek asiel van Abtin Parsa had afgekeurd, is hij gevlucht uit Griekenland en heeft hij politiek asiel aangevraagd in Nederland. Enkele weken geleden heeft de Nederlandse staat zijn aanvraag voor politiek asiel afgekeurd en is nu van plan hem uit te leveren aan Griekenland. Indien de vervolgde anarchist Abtin Parsa wordt uitgeleverd aan Griekenland, komt hij terecht in het Griekse gevangenissysteem, of wordt hij weer door Griekenland uitgeleverd aan de islamitische staat Iran waar zijn leven serieus gevaar zal lopen.

Wij eisen het toekennen van politiek asiel aan de vervolgde anarchist Abtin Parsa en wij zijn tegen uitlevering aan Griekenland

Open oproep voor protest bijeenkomst in solidariteit met de vervolgde anarchist Abtin Parsa Zaterdag 7 november om 14:00 op Beursplein te Amsterdam
Anarchist initiatief, Amsterdam

———-ENGLISH ———————————-


Neither Iran, nor Greece, the persecuted anarchist Abtin Parsa should stay in the Netherlands.

Open call for the protest gathering in solidarity with the persecuted anarchist Abtin Parsa 7th November, at 14:00 in Beursplein of Amsterdam

The persecuted anarchist Abtin Parsa is an former political prisoner with atheism view from Iran who was imprisoned by Islamic regime for one year and half. On 2014, the persecuted anarchist Abtin Parsa, in the age of 16 was arrested by IRGC for a anti Islamic and anti state public speech in his hight school known as Shahid Chamran of Iranian city of Zarghan. The persecuted anarchist Abtin Parsa, even after his release from prison, came under pressure and control by the Islamic regime, that in 2016 escaped to Greece from Iran. The presence of the persecuted anarchist Abtin Parsa in Greece was accompanied by threats from the Islamic regime, which repeatedly he was threatened with death from various organizations and individuals affiliated with the Iranian Islamic regime.

In 2017, at the same time as the nationwide anti-state protests in Iran, the persecuted anarchist Abtin Parsa showed his solidarity with the protests in a video message. A few days after this message of solidarity was published, the Iranian regime manipulated and edited this video message and broadcasted it on national television to accuse the persecuted anarchist Abtin Parsa of teaching protesters how to make explosives.

The persecuted anarchist Abtin Parsa was granted political asylum at 2017 for a three-year staying in Greece. In the same year 2017, the persecuted anarchist Abtin Parsa joined the resistance movement in Greece, and began to struggle against the systematic oppression perpetrated by the Greek state against society, especially immigrants. During these struggles, the persecuted anarchist Abtin Parsa was arrested and even tortured several times by the Greek state, including:

In July 2018, the persecuted anarchist Abtin Parsa was tortured by Greek police for his political activities against the Greek state, during which several parts of his body were seriously damaged and a vertebrae in his back was broken.

In January 2019, the persecuted anarchist Abtin Parsa was arrested by Greek police on charges of using forged documents to leave Greece illegally.

In August 2019, he was arrested next to his home by Greek police on charges of carrying a weapon while he had only a small paper cutter with him. The persecuted anarchist Abtin Parsa refused to give a criminal finger to the police in order to protest the way the police treated him and other immigrants, and the court sentenced him to three months in prison and a fine of 180 euros.(suspended prison)

In November 2019, as the counter-terrorism police launched a large-scale operation to find clues to a revolutionary organization, his house and several other anarchists were attacked by the counter-terrorism police. During the anti-terrorist police operation, an anarchist and another person were imprisoned, and two other anarchists were arrested, both of whom are temporarily released. During the anti-terrorist police raid on the house of persecuted anarchist Abtin Parsa, all his asylum documents, which were in the house, along with his other belongings, were confiscated by the anti-terrorist police.

In February 2020, the persecuted anarchist Abtin Parsa was forced to leave Athens in a political decision to have a secret life in different city to be away from police control due to the anti-terrorist police’s excessive control over his home, movements and even personal connections.

On March 14, 2020, the persecuted anarchist Abtin Parsa was charged with call for armed uprising, in fact because of his solidarity with immigrants, which was covered as propaganda by various Greek television channels and newspapers against him.

Then, on March 30, 2020, the persecuted anarchist Abtin Parsa was arrested by Greek anti-terrorist police on these charges against him. While the political asylum of persecuted anarchist Abtin Parsa was nearing the end of its three-year term, various Greek newspapers quoted the Greek Ministry of Immigration as saying that the political asylum of persecuted anarchist Abtin Parsa had been revoked due to his arrest on March 30, 2020.

After the Greek state revoked the political asylum of persecuted anarchist Abtin Parsa, he fled Greece and applied for political asylum in the Netherlands. A few weeks ago, the Dutch state rejected his political asylum application and intends to extradite him to Greece. If the persecuted anarchist Abtin Parsa is extradited to Greece, he may end up to Greek prisons or even extradited from Greece to the Islamic state of Iran, where his life will no doubt be in serious danger. We demand the granting of Dutch political asylum to the persecuted anarchist Abtin Parsa, and we oppose his extradition to Greece.

Open call for the protest gathering in solidarity with the persecuted anarchist Abtin Parsa 7th November, at 14:00 in Beursplein of Amsterdam Anarchist initiative, Amsterdam

Benefit film night on Ferguson: Touch the Sky

–English below–
Zaterdag 5 september vertonen we de nieuwe film Touch the Sky. De film vertelt het verhaal van de opstand in Ferguson 2014 na de politiemoord op Michael Brown. De film bestaat volledig uit al bestaand beeldmateriaal (‘found footage’) en biedt een reconstructie van de gebeurtenissen en een kritiek op verschillende instituten. Er wordt niets uit de weg gegaan: niet dat mensen die racistisch behandeld worden, arm of gewoon boos zijn van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om een winkel te plundereren en in brand te steken, maar ook niet dat er er daarna muziek op straat is en het gezellig kan zijn.

Geld dat we deze avond ophalen gaat naar een steunfonds voor mensen die nog steeds vastzitten voor deelname aan de rellen.

‘Stories, Subversions, & Complexities of Ferguson
A video collage reflecting on the raw moments of the 2014 Ferguson riots. A film for the wild ones, the anarchists, and the dreamers…’
https://touchthesky.noblogs.org/

Locatie & Tijd: OCCII, Amstelveenseweg 134 Amsterdam, 5 september, deur open 19:00 start film 19:30. Let op: aanmelden via e-mail is verplicht door de covid-19 regels die bij deze locatie gelden. Stuur ons een mail met je naam, telefoonnummer, en aantal personen waarmee je komt.


Saturday september 5th we show the new film Touch the Sky. The film tells the story of the uprising in Ferguson 2014 after the police murdered Michael Brown. The film is made completely of found footage, and gives a reconstruction of what happened and a critique of various institutes around it. The film doesn’t hide anything: neither that people who are racialized, poor or just angry take the opportunity to loot&light up a store, nor the same people then organize music on the streets and that there can be a good athmosphere.

Money collected this evening will go to a support fund for people arrested in the riots.

‘Stories, Subversions, & Complexities of Ferguson
A video collage reflecting on the raw moments of the 2014 Ferguson riots. A film for the wild ones, the anarchists, and the dreamers…’
https://touchthesky.noblogs.org/

Location & Time: OCCII, Amstelveenseweg 134 Amsterdam, September 5th. Door open 19:00 film start 19:30. Attention: reservation via e-mail is mandatory due the the covid-19 rules the location is bound by. Send us an e-mail with your name, phonenumber and number of people you are coming with.

B. Carrot’s Graphic Novel ‘Alle dagen uit’

BOEKHANDEL HET FORT VAN SJAKOO & OCCII PRESENTEREN

VRIJDAG 11 SEPT. 2020, 19.30 UUR

Dit is het waargebeurde verhaal van Saied, een man die asiel zocht en ruim een jaar lang werd vastgehouden in detentiecentrum Schiphol. Binnen de regels van het systeem ontdekte hij een manier om zich tegen het gevangenisregime en de pesterijen van bewakers te verzetten. Dat werd hem niet in dank afgenomen. ‘Alle dagen ui’ werpt een blik op de schaduwzijde van het Nederlandse asielbeleid, die doorgaans verscholen blijft achter ambtelijke termen en geheimhoudingsverklaringen. Een aanklacht tegen het Europese migratie- en vluchtelingenbeleid. Saied en de maakster zullen komen vertellen over het hoe en wat.

Er is i.v.m. COVID-19/Corona virus plaats voor maximaal 25 bezoekers, dus VOORAANMELDEN via: https://occii.org/events/graphic-novel-alle-dagen-ui/

LET OP!: AMSTELVEENSEWEG 134, AMSTERDAM
HTTP://WWW.SJAKOO.NL
HTTP://BCARROT.NL/
HTTPS://OCCII.ORG/

Benefit move night for Anarchist prisoner Gabriel Pomba da Silva

Saturday 11 juli 2020
Door open at 19:00 talk 19:30 start

Short talk about Gabriel and the decades long anti prison struggles in Spain of him and others against the FIES system and the prison state in general.

DOCU:
COPEL ( Coordinadora de Presos En Lucha )
A tale of rebellion and dignity.

by: Colectivo COPEL 2018
Spanish and Catalan spoken – English subtitles

The best documentary ever made about the prisoners struggle in Spain in the 70’s made by ex members of COPEL, their outside supporters, anarchists, autonomous groups and social movements.

COPEL (Coordinadora de Presos En Lucha) emerged through spontaneous mobilizations by prisoners pushing for the amnesty law of October 1977 to be extended across the prison population; it developed as a rank-and-file body that gave voice and leverage to those excluded from the political process,  and which challenged the State for more than two years, exposing its injustices and the inhumanity of society’s punitive machinery.

This documentary, focusing on Franco’s and post-Francoist’s prisons and the plight of its prisoners, is told by the victims of the regime, activists who lived through those long years of struggle and who are determined to expose the truth about the nature of the regime and its penal system

After the movie there is room for discussion and a drink.

This event has only space for 25 people ! so please send us a email that you gonna attend, and when you cancel please also send us a email so that other comrades can attend
Send email to : aga@agamsterdam.org

Respect Social distancing, Covid 19 is NOT a joke or a conspiracy

Free entrance but, Donations are welcome !!!

This will take place in the OCCII
Amstelveenseweg 134 Amsterdam
occii.org


This event is organized by the:
Anarchist Group Amsterdam – Vrije bond
agamsterdam.org

¡Nunca más! Info night about Uruguay’s 1973 coup

English

On the 27th of June it’s the 47th anniversary from the military coup that took place in Uruguay in 1973.
Therefore, this Saturday 27th at 17:00 we are gathering in order to shout out load: Never again!

Program:

  • Debate with P. Chargoña, lawyer from Observatorio Luz Ibarburu (Human rights observatory).
  • Documentary “Presentes” screening.
  • Live music as closure.

During the event there will be food and drinks.

Place: Bollox – Eerste Schinkelstraat 14, 1075TX, Amsterdam, Netherlands
Time: from 17:00 until around 20:00

Contact:

Please be aware of the Corona situation, there will be a forum cap and we ask everyone to keep distance and follow basic hygiene instructions.

Spainsh

El 27 de junio se cumplirán 47 años del golpe de estado en Uruguay que tuvo lugar en 1973.
Por ello, este sábado 27 de Junio a las 17:00 nos juntamos para decir ¡Nunca Más!

Programa del evento:

  • Charla debate con P. Chargoña, abogado del Observatorio Luz Ibarburu.
  • Proyección del documental “Presentes”
  • Guitarreada con amigos.

Durante el evento habrá comida y bebida disponible.

Lugar: Bollox – Eerste Schinkelstraat 14, 1075TX, Amsterdam, Netherlands
Hora: desde las 17:00 hasta aproximadamente las 20:00
Contacto:

  • https://www.facebook.com/neder.guay.9
  • https://www.facebook.com/anarchistischegroep.amsterdam/

Recuerda que el Coronavirus aún sigue suelto, habrá un aforo máximo durante el evento y pedimos a todos los asistentes que sigan las instrucciones básicas de higiene.

What’s going on in Chile ? – opname/recording

Het recente infopraatje over wat er momenteel gebeurt in Chile is opgenomen en nu te beluisteren. Het praatje was in het spaans en is live vertaald naar het engels. Tijdens het praatje zijn een aantal video’s vertoond, die de sprekers becommentarieren, ze staan hieronder. Wil je een donatie doen? Het team achter de korte docu Chile in Flammen wil een langere versie maken en heeft donaties nodig: https://www.gofundme.com/f/chileinflammen

The recent infotalk about what’s going on in Chile has been recorded and can be listened to now. The talk was in spanish and has been live translated to english. During the talk a few videos were shown that the speakers comment on, they are below this text. Do you want to make a donation? The team behind the short docu Chile in Flames wants to make a longer version, and needs your funding: https://www.gofundme.com/f/chileinflammen

El reciente infotalk sobre lo que está sucediendo en Chile ha sido grabado y se puede escuchar ahora. La charla fue en español y ha sido traducida en vivo al inglés. Durante la charla se mostraron algunos videos sobre los cuales los oradores comentan, están debajo de este texto. ¿Quieres hacer una donación? El equipo detrás del breve documental Chile in Flames quiere hacer una versión más larga y necesita su financiamiento: https://www.gofundme.com/f/chileinflammen

English audio: https://cloud.disroot.org/s/kzSPCE7YRPWa2X8
Audio espanol: https://cloud.disroot.org/s/tEcfeYgn8XTiLYK

cancelled demo “stop the war against imigrants” 14th of march

Hereby, we inform you that this demonstration is cancelled in its’ original form. As a collective, we don’t know what the risk will be for the people that wil attend the demo. This is why we have decided to not let it go through.

We do understand the concerns people have about the spreading of the Corona virus, but this does not mean we can take away our attention from what’s happening at the borders of Europe, which the mainstream media seems to already have forgotten about.

Refugees stuck on the borderzones of Fortress Europe and on the Greek islands have been living in dire and inhumane circumstances for a long time. These people are already in big risk of becoming ill, and no government cares for them. The first instances of Corona have by now reached a refugee camp on Lesbos.

Corona should not be used as a xenophobic instrument to close the borders and to blame foreigners, such as some fascist governments and media are already doing.

There is already a humanitarian crisis going on in a big part of the world, and even within the confines of the European Union. There is war, climate breakdown, and poverty crisis, and people rightfully so fleeing from this. The poorest and most vulnerable will always be hit hardest and soonest by these crises.

We as social movements have to learn from these kinds of events, because this is not going to be the first and for sure not the last one. We have to find new ways to fight in solidarity with those being affected the most; the poor, the refugees, and the vulnerable. We as radicals will keep standing in solidarity with these groups.

BORDERS CONTINUE TO KILL
AND WE ALREADY KNOW THE CURE:

OPEN THE BORDERS
DEMOLISH FORTRESS EUROPE
DESTROY CAPITALISM

Anarchist Group Amsterdam – Vrije Bond
https://agamsterdam.org

Cancelled! – Info-talk about #shutDownCanada

THE EVENT IS CANCELLED

Due to the corona situation, we’ve decided to cancel this event.
Sorry for the inconvenience.

Since  beginning of early February a political movement has flourished in Canada known as #shutDownCanada.A different set of large demonstrations and massive blockades have taken place all across Canada, creating huge disturbance in the train lines and gathering thousands of demonstrators in the streets.This diverse actions are a reaction against the Canadian state after it accomplished its threats and stole land from the indigenous Wet’suwet’en people in order execute its plans to destroy the environment by building pipelines through the territory of this native American nation.


On the 21st of March, we are organizing an info-talk about #shutDownCanada, during the event will look at the origins of this struggle, the events that took place on the 5th of February at the Unist’ot’en camp and the subsequent reactions and uprising that spread across the country immediately after.


The event will be co-hosted with a  member of Shell Must Fall whom will shed light over this political organization, its origins, the different actions made by their members and the future of the environmental organizations around the world as well as the actions that the civil society must take into action in order to stop the climate butchery.
See you all:When: Saturday the 21st of March at 18:300.Where: @ Bollox, Eerste Schinkelstraat 14, 1075TX Amsterdam, Netherlands

Stop the war on migrants

[English below]

STOP DE OORLOG TEGEN MIGRANTEN

De EU, de Turkse, en de Griekse staat hebben besloten om met mensenlevens te spelen. In de afgelopen dagen hebben vele immigranten geprobeerd via de grens van Turkije naar Griekenland over te steken, maar ze worden door Griekse troepen gewelddadig geblokkeerd. De Griekse regering heeft besloten de grenzen te sluiten en houdt iedereen die asiel aanvraagt tegen om het land binnen te komen, met de volledige steun van de EU.

Frontex en de Griekse kustwacht voorkomen op gewelddadige wijze dat boten de eilanden bereiken, terwijl er al een kind is verdronken. Ngo’s en journalisten die over de incidenten op de eilanden berichtten zijn aangevallen door nationalisten, terwijl “boze burgers” en racisten geweld hebben gebruikt om migranten tegen te houden om van boord te gaan van onveilige boten. In het grensgebied verzamelden het leger, de politie, gewapende burgers en fascisten zich om immigranten te blokkeren door traangas en zelfs kogels af te vuren. Tot nu toe zijn twee immigranten doodgeschoten en er zijn meerdere gewonden geraakt.

De Griekse mainstream media en de overheid verspreiden nepnieuws en beweren dat dit een “invasie” is, dat immigranten criminelen zijn en dat mensen hun land moeten beschermen. De realiteit is dat het sluiten van grenzen knelpunten veroorzaakt in de stroom van mensen, wat leidt tot schrijnende omstandigheden in het steeds afnemende aantal grensovergangen. Deze mediamanipulatie wordt toegepast wanneer de staat een “vijand” voor de samenleving wil creëren. Het tot zondebok maken van een groep is een beproefde methode om intolerantie te gebruiken om de status quo onbetwist te houden.

Tegelijkertijd leven de immigranten die al in Griekenland zijn onder erbarmelijke omstandigheden in kampen. De EU heeft besloten om 700 miljoen euro aan de Griekse staat te verstrekken, terwijl veel geld wordt besteed aan militaire en politieoperaties. Al dit geld – en nog veel meer daarvan dat eindigt in de zakken van degenen die aan de macht zijn – kan worden gebruikt om immigranten te helpen zich veilig in Europa te vestigen en te leven. De prioriteit van de EU is echter om Fort Europa te bouwen. Wanneer de bazen goedkope arbeidskrachten nodig hebben, worden de grenzen geopend om immigranten op iedere mogelijke manier uit te buiten, zonder ze rechten te geven, en wanneer ze genoeg hebben, propageren ze dat immigranten een bedreiging zijn.

Grenzen doden! De EU en de NAVO maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden in landen in het Midden-Oosten met sancties en agressie tegen Iran, waardoor velen hun huizen ontvluchten op zoek naar een beter leven. De situatie in Libië is ontaard in chaos nadat de NAVO het land heeft gedestabiliseerd en de door de EU betaalde en getrainde kustwachters migranten stelselmatig neerschoten en doden. De EU heeft geprofiteerd van de oorlog en heeft Turkije eerder al omgekocht om degenen die proberen te vluchten gevangen te nemen. Nu de Turkse staat de grens heeft geopend, kan de EU dit wrede migratiebeleid niet langer uitbesteden en is de Griekse staat nu een gewelddadig “schild” geworden. Iedereen zou moeten worden geaccepteerd, of ze hun land nu verlaten vanwege oorlog, armoede, of een repressieve staat. De aarde is van niemand en niemand verlaat hun land zonder reden!

Niets is nog voorbij! Migranten hebben verschillende keren geprotesteerd over hun verschrikkelijke behandeling in Griekenland en Europa, en degenen die er niet in zijn geslaagd de grenzen te passeren, worstelen nog steeds om dit te doen na alles wat ze hebben meegemaakt; oorlogen, martelingen, geweld, honger en repressieve regeringen. Hun strijd is ook onze strijd, een sociale strijd tegen de uitbuiting van ons leven en voor een vrije samenleving. Een strijd die banden tussen ons creëert die geen autoriteit, geen baas en geen machtsstructuur kan verbreken.

We zijn boos omdat regeringen met de leven van mensen spelen. Wij willen immigranten in onze buurten, onze scholen, onze werkplekken en in onze sociale strijd. De aarde is van niemand, we eisen bewegingsvrijheid!

OPEN DE GRENZEN, PAPIEREN VOOR ALLE MIGRANTEN

VERNIETIG FORT EUROPA EN CONCENTRATIEKAMPEN

SOLIDARITEIT ZAL WINNEN

DEMO TEGEN DE OORLOG TEGEN MIGRANTEN, zaterdag 14/3, 14.00, Dam

ANTIRACISME DEMO, zaterdag 21/3, 14.00, Dam

[English]

STOP THE WAR ON MIGRANTS


The EU and the Turkish and Greek states have decided to play with human lives. In recent days many immigrants have been attempting to cross the border from Turkey to Greece, but are being violently blocked by Greek security forces. The Greek government has decided to close the borders and keep anyone seeking asylum from getting in the country – with the full support of the EU.

Frontex and the Greek coastguard violently prevent boats from reaching the Greek islands, with one child drowning so far. NGOs and journalists covering the incidents in the islands have been attacked by nationalists, while “angry civilians” and racists have used force to prevent migrants from disembarking from unsafe boats. At the land borders, the military, police forces, armed civilians and fascists have gathered to block immigrants by firing tear gas and even live ammo. Two immigrants have been shot dead so far and several wounded.

Greek mainstream media and the government propagate fake news claiming that this is an “invasion”, the immigrants are criminals and that people should protect their country. The reality is that closing borders creates bottlenecks in the flow of people, which leads to dire circumstances in fewer and fewer border crossings. This media manipulation is done whenever the state wants to create an “enemy” to society. Scapegoating is a tried and true method of using intolerance to keep the status quo unchallenged.

Meanwhile, refugees that are already in Greece live in camps in horrible conditions. The EU granted 700 million euros to the Greek state, much of it being used for military and police operations. All of this money – and much more that ends up in the pockets of those in power – could be used to help migrants safely arrive and settle in Europe. However, building a fortress Europe is a priority to the EU. Whenever the bosses need cheap labour hands, they open the borders to exploit immigrants in every way possible, without giving them rights, and whenever they have enough labour force, they propagate that immigrants are a threat.

Borders kill! The EU and NATO are guilty of war crimes in countries across the Middle East with sanctions and aggression against Iran causing many to flee their homes in search of a better life. The situation in Libya has degraded into chaos after NATO destabilized the country and EU-paid and trained coastguards routinely shoot and kill migrants. The EU has profited from war and previously bribed Turkey to detain those that attempt to flee. Now that the Turkish state has opened the border, the EU can no longer outsource this brutal migrant policy and the Greek state has now become a violent “shield”. Everyone should be accepted, whether they leave their country due to a war or poverty or a repressive state. The earth does not belong to anyone and no one leaves their land for no reason!

Nothing is over yet! Migrants have protested several times over their abysmal treatment in Greece and Europe and those who have not managed to pass the borders are still struggling to do it after all of what they have been through; wars, tortures, violence, hunger, and repressive governments. Their struggle is also our struggle, a social struggle against the exploitation of our lives and for a free society. Struggles which create bonds between us that no authority, no boss, and no power structure can break.

We are angry because the governments are playing with people’s lives. We welcome migrants in our neighbourhoods, our schools, our working places, and in our social struggles. Freedom of movement!

OPEN THE BORDERS, PAPERS TO ALL MIGRANTS

DEMOLISH FORTRESS EUROPE AND CONCENTRATION CAMPS

SOLIDARITY WILL WIN

DEMO AGAINST THE WAR ON MIGRANTS, Saturday 14/3, 14.00, Dam Square

ANTI-RACIST DEMO, Saturday 21/3, 14.00, Dam Square

DEMO in Amsterdam tegen de oorlog tegen migranten in het Griekse grensgebied

Zaterdag 14 maart 14.00 uur
Dam, Amsterdam

[English below]

De EU, de Turkse en de Griekse staat hebben besloten om met mensenlevens te spelen. Vele immigranten proberen via de grenzen van Turkije naar Griekenland en Europa over te steken, maar worden door Griekse troepen gewelddadig geblokkeerd. De Griekse regering heeft met de steun van de EU besloten de grenzen te sluiten en houdt iedereen die asiel aanvraagt ​​tegen om het land binnen te komen.

Frontex en de Griekse kustwacht voorkomen op gewelddadige wijze dat boten de eilanden bereiken, terwijl er een kind is verdronken. Ngo’s en journalisten die over de incidenten op de eilanden berichtten, zijn aangevallen door nationalisten. In het grensgebied verzamelden het leger, politie, gewapende burgers en fascisten zich om immigranten te blokkeren door traangas en zelfs kogels af te vuren. Eén immigrant is dood en er zijn meerdere gewond geraakt.

Tegelijkertijd leven de immigranten die al in Griekenland zijn onder erbarmelijke omstandigheden in kampen. De EU heeft besloten om 700 miljoen euro aan de Griekse staat te verstrekken, terwijl veel geld wordt besteed aan militaire en politieoperaties. Al dit geld, en nog veel meer daarvan in de zakken van degenen die aan de macht zijn en verdienen aan de uitbuiting van onze levens, kan worden gebruikt om immigranten te helpen zich in Europa te vestigen en te leven.

Wij zijn boos omdat regeringen met de leven van mensen spelen. Wij willen immigranten in onze buurten, onze scholen, onze werkplekken en in onze sociale strijd. De aarde is van niemand, we eisen bewegingsvrijheid!

TEGEN FORT EUROPA
VERNIETIG DE CONCENTRATIEKAMPEN
OPEN DE GRENZEN EN STOP DE OORLOG OP MIGRANTEN
SOLIDARITEIT ZAL WINNEN

DEMONSTRATIE
Zaterdag 14/3, 14.00 uur
Dam, Amsterdam

Anarchistische groep Amsterdam
aga@agamsterdam.org

DEMO in Amsterdam against the war on migrants in the Greek border area

The EU, the Turkish and Greek state decided to play with human lives. Several immigrants try to pass the borders from Turkey to Greece and Europe, but are being blocked violently by Greek forces. The Greek government decided to close the borders with the support of the EU and keep anyone seeking asylum from getting in the country.

Frontex and the Greek coastguard violently prevent boats from reaching the islands, while one child has drowned. NGOs and journalists covering the incidents in the islands have been attacked by nationalists. In the land borders, the military, police forces, armed civilians and fascists gathered to block immigrants firing tear gas and even bullets. One immigrant is dead and several wounded.

At the same time, those immigrants that are already in Greece live in camps in horrible conditions. The EU decided to provide 700 million euros to the Greek state, while lots of money is spend for military and police operations. All this money and much more that’s in the pockets of those in power who get richer by exploiting our lives, could be used to help immigrants establish and live in Europe.

We are angry because governments play with people’s lives. We want immigrants in our neighbourhoods, our schools, our working places and in our social struggles. The earth does not belong to anyone, we demand freedom of movement!

AGAINST FORTRESS EUROPE
DEMOLISH THE CONCENTRATION CAMPS
OPEN THE BORDERS AND STOP THE WAR ON MIGRANTS
SOLIDARITY WILL WIN

DEMONSTRATION
Saturday 14/3, 14.00
Dam square, Amsterdam

Anarchist Group Amsterdam
aga@agamsterdam.org

New event: Info night in solidarity with protests in Chile.

Anarchist Group Amsterdam and Joe’s Garage collective are organizing two events in Amsterdam in solidarity with protests in Chile.

Chile is one of the wealthiest and unequal countries in Latin America at the same time. 1% of the population in Chile controls 26.5% of the country’s wealth, while 50% of low-income households access 2.1%.
Despite this fact, in October 2019 the Chilean government decided to increase public transport fares by 4% ignoring its social significance. It led to the protests and the biggest civil unrest having occurred in Chile since the end of Augusto Pinochet’s military dictatorship. People’s demands quickly grew from keeping public transport fares to more broad anti-neoliberal claims. The government replied with Excessive use of force. As of 26 October, 19 people have died, nearly 2,500 have been injured, and 2,840 have been arrested. Human rights organizations have received several reports of violations conducted against protesters, including torture, sexual abuse, and rape. According to Amnesty International, “the intention of the Chilean security forces is clear: to injure demonstrators in order to discourage protest.”. In fact, they didn’t succeed and protests are still happening until the present day.

To learn more about events happening in Chile and express your solidarity please come to our events:

Saturday, February 22, 18:00, Bollox, Eerste Schinkel­straat 14-16, Amsterdam – info talk from Chile/Belgian collective
Sunday, March 1, Joe’s Garage
, Pretoriusstraat 43, Amsterdam – food and movie night

Anarchisme in Indonesië infobijeenkomst

-English below-
Zaterdag 15 februari 2020 In de Anarchistische bibliotheek / Bollox Adres: Eerste Schinkelstraat 14-16 Amsterdam

Een anarchistische kameraad uit Indonesië zal de presentatie houden in het Indonesisch en zal vertaald worden naar het Engels.

Een korte Geschiedenis van de opkomt van de anarchistische beweging in Indonesië. Sinds de jaren 90 is er een interessante opkomst van de anarchistische beweging in Indonesië. Ook al word gezegd dat het een nieuwe beweging is, toch heeft deze sterkte culturele en historische wortels in Indonesië. In de jaren 90 kwam de voornamelijke jongeren beweging op omdat zij spuugzat waren van de pro democratie bewegingen vanuit de jaren 80 en hun zorgen over islamitisch fundamentalisme. Wij zullen spreken over hoe, waarom en of de anarchistische beweging in Indonesië is omgegaan met de macht van de staat, de grote bedrijven, islam en de nationalistische beweging.

Na de presentatie is de bar open voor een drankje en kletsen.
meer lezen? kijk op: https://itsgoingdown.org/inside-the-growing-indonesian-anarchist-movement/ https://libcom.org/library/short-essay-about-history-anarchism-indonesia
Deze bijeenkomst is georganiseerd door de Anarchistische Groep Amsterdam / Vrije Bond.
https://agamsterdam.org

——————————————————————————————-
Saturday 15 februari 2020
at the Anarchist Library / Bollox
adres: Eerste Schinkelstraat 14-16 Amsterdam
Start at 19:00

A anarchist comrade from Indonesia will do the presentation and the talk will be in Indonesian and translated to English.

A short history of the rise of the anarchist movement in Indonesia
Since the 1990s, there has been an interesting rise of the anarchist movement in Indonesia. Even though it’s said to be a new movement, anarchism has strong cultural and historical roots in Indonesia. In the 1990s it rose because of youth being fed up with the pro-democracy generations of the 1980s and a concern about Islamic fundamentalism. We will talk about if, how and why the Indonesian anarchist movement has dealt with the power of the state, corporations, Islam and the nationalist movement.

After the talk the bar will be open for drinks and socializing.
This public meeting is organized by the Anarchist Group Amsterdam / Vrije Bond.
https://agamsterdam.org

Mental health discussion group

The main focus of the group will be mental health. Specifically mental health struggle under late capitalism. Plan is to make this a regular weekly event. So every other week the topic of discussion will change (depending on the progress). This group is for everybody. We wanted to mention this, because sometimes reading/ hearing words “mental health” can turn off people. Those, who don’t have any mental health issues may think that they have nothing to discuss. Mental health is a very broad term in many ways not connected to medical conditions. And it’s crutial for the goal of the group to have a divers collective. The goal is: gathering knowledge, views and experiences from activists on mental health during late capitalism era. In the process we will also achieve better understanding of one another. Educate each other on variety of topics. Develop ways for creating more emotionally comfortable environment in the group and in the whole community.

Date: 16/12/2019

Time: 18:30 – 20:30

Bollox, Eerste Schinkelstraat 14-16, 1075 TX Amsterdam

Info talk: Solidarity Fund for Prisoners and Persecuted Militants

During the anarchist library on Monday we will have food and we will host ‘tamio’, a self-organised solidarity fund from Greece. The solidarity fund was established in 2010 and to this day they actively organize the ethical, political and material support of prisoners and persecuted militants. They will talk about the political climate related to political prisoners in Greek prisons, the historical timeline of the solidarity fund, what they’ve done, what they are currently busy with and what their future steps will be.

During the talk we will try to host an intervention from former and current political prisoners from Greece. It is important for us to present the solidarity fund and network with other political spaces. Through collaboration we spread the support across borders and connect the struggle inside and outside of the prison walls. Any income from the event will be given to the solidarity fund for the material support of prisoners and persecuted militants.

We hope to see you there!

Monday 25 November 2019 – 19:00 MKZ – Eerste Schinkelstraat 16, Amsterdam