Anarchisten uit Kiev – Oekraïne op de Pinksterlanddagen

Anarchisten uit Kiev – Oekraïne op de Pinksterlanddagen

Al meer dan 3 maanden is er oorlog in Oekraïne. Terwijl in de eerste oorlogsdagen het nieuws om de paar uur werd gecheckt, wordt de situatie voor de meeste mensen in West-Europa langzamerhand normaal. Er ontwikkelt zich een stagnatie aan het front, meer en meer mensen vluchten naar het westen van Oekraïne en vandaar verder naar Centraal- en West-Europa. Anarchistische, libertaire en antifascistische activisten hebben hun krachten gebundeld en zijn al voor de oorlog begonnen zich te organiseren en treden nu bijvoorbeeld op onder de noemer Operatie Solidariteit. Een anarchistische activiste van Anarchist Black Cross uit Kiev zal ons vertellen over haar perspectief op Rusland, Oekraïne, en het anarchistische leven in het land voor en tijdens de oorlog.

De presentatie zal in het Engels zijn. We zullen voor een vertaling zorgen indien nodig.

Wij, de Anarchistische Groep Amsterdam, steunen al vanaf het begin van de oorlog onze kameraden in Oekraïne die met uiterst beperkte middelen zich verzetten tegen de bezettings-macht en met directe solidariteits-hulp mensen voorzien van voedsel, medicijnen en helpen met vluchten uit oorlogsgebieden.

Deze bijeenkomst vind plaats op zondag 5 juni 
om 17 uur in de Gymzaal tijdens de Pinksterlanddagen.
Adres: Aekingaweg 1 A  te  Appelscha

Meer info van de anarchisten uit Oekraïne op:
https://operation-solidarity.org/

Oproep van de AGA om geld te doneren voor Operation Solidarity
Oproep voor geld voor Operation Solidarity, Oekraïne!
meer info over de Pinksterlanddagen 2022
Pinksterlanddagen 2022
-------------English ---------------------------------- Anarchist from Kyiv – Ukraine at the Pinksterlanddagen /Appelscha For more than 3 months there has been war in Ukraine. While in the first days of war the news was checked every few hours, for most people in Western Europe the situation is slowly becoming normal. A stalemate is developing at the front, more and more people are fleeing to the west of Ukraine and from there further to Central and Western Europe. Libertarian, anarchist and anti-fascist activists have joined forces and started to organize before the war and now act e.g. under the label Operation Solidarity. An anarchist companion from Anarchist Black Cross in Kiev will tell us about her perspective on Russia, Ukraine, and anarchist life in the country before and during the war. The presentation will be in English. We will organize a translation if needed. We, the Anarchist Group Amsterdam, have been supporting our comrades in Ukraine since the beginning of the war who resisted the occupying forces with extremely limited resources and with direct solidarity aid provide people with food, medicine and help people escaping from war. This meeting will take place on Sunday 5 June at 17 oclcok in the Gym room during the Pinksterlanddagen. Address: Aekingaweg 1 A Appelscha, Holland More info from the anarchists from Ukraine at https://operation-solidarity.org/ AGA's call to donate money for Operation Solidarity
Oproep voor geld voor Operation Solidarity, Oekraïne!
more info about the Pinksterlanddagen 2022 https://pinksterlanddagen.org/
Tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.