CANCELLED!!! BOEKPRESENTATIE VAN “THE SOLUTIONS ARE ALREADY HERE” Peter Gelderloos

The event has been cancelled. Sorry for the inconvenience.

Woensdag 23 maart Aanvang: 19 uur
Locatie: Ru Paré, Chris Lebeaustraat 4 Amsterdam

Wat gebeurt er als we praten over klimaatverandering in plaats van een
bredere ecolo- gische crisis? Wanneer we praten over de noodzaak voor
meer duurzame energie of het hebben over het Klimaatakkoord van Parijs?
Of als we de overheid vragen steeds meer in te grijpen?

We maken het probleem alleen maar erger
Op woensdag 23 maart houdt Peter Gelderloos, auteur van ‘How
non-violence protects the state’, een presentatie van zijn nieuwe boek.
Hij zal met ons praten over de ecologische crisis en de rol van
kapitalisme en overheden.

De mainstream media, grote milieu-NGO’s, energiebedrijven en overheden
hebben de milieubeweging gemanipuleerd zodat deze een nieuwe koloniale
dynamiek reproduceert. Zij hebben deze enorme ecologische crisis
omgetoverd tot een nieuwe kans om winst te maken voor de bedrijven en
instituties die verantwoordelijk zijn voor de crisis.

De presentatie en het debat zullen in het Engels gehouden worden

—English—

BOOK PRESENTATION “THE SOLUTIONS ARE ALREADY HERE”

23 March 2022 at 19h
Ru Paré, Chris Lebeaustraat 4 Amsterdam


What happens when we talk about climate change rather than ecological
crisis more broadly? When we talk about the need for renewable energy or
the Paris Agreements? Or ask the government to take more action?

We make the problem worse

On Wednesday 23 March, Peter Gelderloos, author of ‘How non-violence
protects the state’, is presenting his new book. He will talk with us
about the ecological crisis and the role capitalism and governments have
in it.

The mainstream media, large NGO’s, energy companies and states have
manipulated the broader climate movement so that it reproduces a
colonial dynamic. They have made the ecological crisis into an
opportunity for more profit for the companies and institutions that have
caused the crisis.

The presentation and debate will be in English

Bookmark the permalink.

Comments are closed.