Antikapitalistische 1 mei demonstratie in Den Bosch

Onze anarchistische vrienden in Den Bosch organiseren op 1 mei een antikapitalistische demonstratie.

maydaydenbosch
In deze tijd waar in de traditionele vakbonden en partijen een feest vieren alsof de strijd beslecht is en we de vruchten kunnen plukken van een gedegen sociaal overleg, weten wij wel beter. Staat en kapitaal zijn door de technolisering en schaalvergroting enkel machtiger geworden. Tijdens deze crisis wordt nog maar eens de gigantische overproductie vernietigd en zullen de klappen voornamelijk bij de precairen vallen.

Mensen zonder vast contract, uitkeringstrekkers, migranten, huismoeders en –vaders, mensen die werken in sectoren als toerisme, horeca, schoonmaak en ook de culturele sector zullen het zwaarst getroffen worden door de huidige crisis. Zij zijn immers flexibel inzetbaar en hebben geen vast inkomen. Daarnaast zijn bijna alle publieke diensten geprivatiseerd en bestaat er geen garantie meer dat elementaire nutsvoorzieningen betaalbaar blijven

1 mei is een internationale dag van herdenking en strijd. In 1886 werden 7 anarchisten ter dood veroordeeld voor een bomaanslag tijdens een meeting op de Haymarket (Chicago). Deze meeting was een reactie op de repressie tegen de nationale staking die begon op 1 mei 1886. Vandaag willen we weer aansluiting zoeken bij dit internationale protest. We herdenken alle mensen, mannen, vrouwen en kinderen die vochten voor de klassenstrijd. Hoe kunnen we dit beter doen dan op straat te komen en deze strijd voort te zetten.

Wij roepen iedereen op die de strijd met staat en kapitaal willen aangaan om naar Den Bosch te komen. Niet om een rondje rond te kerk te lopen, maar wel om onze 1 mei terug op de kaart te zetten. We gaan de mensen laten weten dat sociale verworvenheden alleen door klassenstrijd kunnen worden gewonnen, en dat het sociaal overleg enkel leidt tot meer afbraak. Dit zullen we niet alleen op straat, maar ook in de winkels en op de werk-vloer doen.

Samen staan we sterk. Door solidariteit en collectieve strijd zullen we de huidige economische en politieke machtsverhoudingen omverwerpen!

De demonstratie is op 1 mei om 14.00 uur Leonardo da Vinciplein (achterzijde station) Den Bosch

Mayday Den Bosch
www.may1th.org
denbosch@may1th.org

Groen Flex en Eurocontract Zeeland, een mistige bende

Poolse uitzendkracht vecht terug

Op 12 december 2008 tekende Michal een contract met het uitzendbureau Groen Flex in de Poolse stad Opole. Via Groen Flex zou hij in Nederland door Eurocontract Zeeland te werk worden gesteld. Het contract gold een periode van 78 weken en Michal zou in de groentekassen komen te werken, zo werd hem verteld. Het zowel in Polen als Nederland getekende contract garandeerde een ziektekostenverzekering vanaf 15 december 2008. Die ‘garantie’ is het twistpunt geworden tussen Michal en zijn vakbond enerzijds en Groen Flex anderzijds.

Zijn eerste werkdag, 15 december vorig jaar, begon hij bij de Koninklijke Schelde in Vlissingen, een scheepswerf! Hoewel hij dit soort werk nooit eerder had gedaan, geen enkele (veiligheids)training had gekregen, Nederlands noch Engels sprak en dus geen enkel waarschuwingsbord kon lezen, begon hij aan zijn werk. Net als veel anderen voor en na hem naar Nederland gekomen om geld te verdienen. In Polen is het ten eerste veel moeilijker werk te vinden en ten tweede zijn de lonen daar nog veel lager. Uit vrees om, net aangekomen in Nederland, werk te verliezen door bij werkgever (Groen Flex) en opdrachtgever (scheepswerf) te klagen, veronachtzamen veel arbeiders blijkbaar hun eigen veiligheid.

Continue reading

Vrijdag 3 april AGA info avond Zwolle

Het Zwols Anarchistisch Collectief organiseerd:

Het afgelopen half jaar heeft de Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) een aantal activiteiten georganiseerd om geld op te halen voor de heruitgave van een boek over de geschiedenis van de Federactión Anarquista de Uruguay. In april en mei gaan ze daar een vervolg aan geven in de vorm van een kleine infotour door Nederland. vrijdag 3 april komen ze bij ons in zwolle langs.

58540

Vrijdag 3 april, Anarchistische Info//Discussie//Film avond samen met anarchistische groep Amsterdam

Het afgelopen half jaar heeft de Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) een aantal activiteiten georganiseerd om geld op te halen voor de heruitgave van een boek over de geschiedenis van de Federactión Anarquista de Uruguay. In april en mei gaan ze daar een vervolg aan geven in de vorm van een kleine infotour door Nederland. Vrijdag 3 april komen ze bij ons in Zwolle langs.

Het doel van de avond is om geld op te halen voor de heruitgave van het boek. dus doneer gul. Maar daarnaast ook een moment om van gedachten wisselen over de mogelijkheden die anarchistische groepen/organisatie bieden en natuurlijk om wederzijdse contacten te versterken..

We zullen rond 19.00 beginnen met een veganistisch buffet verzorgd door vega/bio keuken de brandnetel. Tijdens het buffetje Live muziek door lennard. ongeveer om 20.00 zal de AGA wat over zichzelf vertellen, wat ze doen, waarom ze in Zwolle zijn en wat hun beweegredenen zijn . daarna zullen we de flim ‘Ácratas’ vertonen, deze gaat over de spectaculaire acties van de anarchistische onteigenaars van de jaren twintig en dertig in Argentinië en Uruguay.

Wil je mee buffeteren, reserveer dan even door te mailen naar: brandnetel@zacollectief.org

Z.A.C
Zwols Anarchistisch Collectief
Blekerswegje 6

Acties tegen Groenflex in Nederland en Polen

Op vrijdag 13 maart waren er acties in Nederland en Polen, in Polen werd het kantoor van groenflex in Opole bezet door anarcho sindicalisten van de ZSP. Hieronder vind je een engelstalig verslag van de actie, heb je problemen met engels dan kan je het ook in het Duits lezen.

Over de achtergronden van deze acties moet je even hier kijken en lezen.

In Nederland werd er een bezoek gebracht bij het “hotel” waar de getroffen arbeider woonde toen hij in Nederland werkte, het hotel is van groenflex en huisvest een tiental mensen uit Polen die allen voor Groenflex werken. Er werd in het pools met de arbeiders gesproken en zei werden geinfromeerd over de zaak die nu speelt en ze wwrden ingelicht over hun rechten. Ze waren erg blij om mensen te spreken die meer over de nederlandse arbeids rechten wisten an zij. en mochten ze problemen krijgen bij Groenflex dan konden ze ons altijd bellen. Dus klootzakken van Groenflex, we zitten jullie op de hielen, vergeet dat niet.

Today (friday 13th of march) about 25-30 people took part in the occupation of the office of Groen Flex work agency in Opole, Poland. bezetingopole

The activists, demanded to talk to the boss and would not leave until he appeared. In the meanwhile, the office was closed for business. The boss man later showed up but only wanted to speak in private with one person. People refused and instead the whole discussion was filmed by TV crews. The guy was claiming all sort of contractatory things but also said that as soon as they get the hospital bill they will pay it. But at the same time he was saying it didn’t depend on him, but on the Eurocontract people in Holland since the Polish registered entity was not the employer, only the Dutch one. Eventually people left but promised that they would be back with a larger group of people if the demands were not met. On the same day, members of AGA (Anarchist Group of Amsterdam) visited the workers’ hotel where Groen Flex employees live, the shipyards where the accident took place and the office of Groen Flex. These actions were extremely helpful in getting contacts with some people, including a witness and another person who has a case against Groen Flex. AGA also helped in many ways prior to this action, including getting the labour inspectors on this case. (PS – The company didn’t tell the inspectors the truth, but surely the truth will come out.) Everybody thanks them for their help and solidarity. The action in Opole was organized by ZSP and IP Czestochowa. People from Anarchist Federation, some other IP and Fabryka in Opole also took part. Some photos of the action are here

picketline in Amsterdam bij Adecco en Randstad

Op vrijdag 6 maart hielden de Vrije Bond/Anarchistische Groep Amsterdam en sympatisanten een informatieve picketline bij de uitzendbureau’s Addeco en Randstad op het Koningsplein, Munt en Rokin.

amsterdampicket

Ongeveer 15 mensen hebben met spandoek, megafoon en honderden folders mensen geïnformeerd over de werving van bewakers in vreemdelingen gevangenissen door beide uitzendbureau’s. De smeris bleef rustig en de medewerkers van de uitzendbureau’s waren enigszins verbaasd. De reacties van voorbijgangers waren positief.
Vandaag zijn door het hele land soortgelijke acties geweest o.a. in Nijmegen, Zaandam, Utrecht, Zwolle, Den Bosch, Amsersfoort en Wageningen.
Zie voor de actie-oproep en persbericht de site van de Anarchistische Anti Deportatie Groep Utrecht/Vrije Bond
http://aagu.nl

nijmegenpicket

Hierboven is een afbeelding van de picket in Nijmegen, voor de verslagen van de pickets in andere steden klik hier.

7Maart:info avond Ontwapen over Nieuw Miligen

Op zaterdag 7 Maart is er in de Bollox om 19:00 een infoavond van Ontwapen, met o.a. over de aankomende actie op 21 Maart en het 60 jarig bestaan van de NAVO.

banner11

Tijdens deze infoavond zullen we ingaan op de 60 jaar NAVO, haar functie
in het verleden, nu en in de toekomst. Er is aandacht voor de Nederlandse
rol binnen de Navo/ de rol van de Navo binnen Nederland. Daarnaast zal een
belangrijk gedeelte gaan over de aankomende actie op 21 maart waarbij we Nieuw
Milligen willen heroveren. Er is aandacht voor de andere acties tegen de Navo en eventueel andere antimilitaristische acties in het algemeen.”

In Nieuw Milligen (Veluwe) is sinds dit jaar de nieuwe DARS- eenheid van de NAVO werkzaam. DARS is de nieuwe mobiele luchtruimbewakings- en bevelvoeringseenheid van de NAVO. De eenheid gaat luchtmacht-operaties binnen en buiten het grondgebied van de NAVO leiden en kan op afroep ingezet gaan worden. Dit is een belangrijk onderdeel van de nieuwe NAVO-strategie. Lag in de Koude Oorlog, althans officieel, de nadruk op bescherming van het eigen grondgebied, tegenwoordig treedt de NAVO vooral op als een agressieve imperialistische politieagent die overal ter wereld de westerse belangen beschermt en de macht van de westerse economische en politieke elite veilig stelt. Waarbij militair geweld als schijnoplossing voor conflicten wordt gepresenteerd.
Wij vinden 60 jaar NAVO meer dan genoeg. Tijd dus om de zaak te sluiten! Daarom nemen we Nieuw Milligen terug. Op 21 maart zullen we met zoveel mogelijk mensen dit NAVO-terrein betreden om het als burgers terug te claimen, te demilitariseren en te voorkomen dat de DARS-eenheid ingezet gaat worden.
Genoeg is genoeg!
Het vergt niet veel creativiteit om een betere bestemming voor deze ruimte te verzinnen. Zo gaan we in Nieuw Milligen in verzet tegen de uitbreidingsdrift van de NAVO en dringen we haar terug, met het uiteindelijke doel de NAVO op te doeken. We staan hierin niet alleen. Door heel Europa worden op 21 maart
acties gevoerd om de NAVO te sluiten.

Daarnaast wordt met deze acties aandacht gevraagd voor de NAVO-top die begin april in Straatsburg plaatsvindt. Het is een duidelijk signaal aan de overheden van de NAVO-lidstaten dat wij niet achter de NAVO staan. We roepen iedereen op om ook hier je stem te laten horen!

6 Maart: Picketlines in vijf steden tegen werving bewakers in vluchtelingenbajessen. Ook in Amsterdam

Op vrijdag 6 maart worden in vijf steden picketlines georganiseerd bij twee uitzendburo’s  (Adecco en Randstad) om te protesteren tegen de werving van bewakers (detentietoezichthouders) voor detentiecentra waar vluchtelingen worden opgesloten.

malmo_26

een picketline van de zweedse anarcho sindicalsiten van de SAC

Vrijdag zes maart willen we met zo veel mogelijk mensen een publieksvriendelijke picketline houden bij de vestigingen van de betreffende
uitzendburo’s in verschillende steden. Daar zullen de medewerkers worden opgeroepen om de werving van gevangenbewaarders te stoppen. De
bezoekers roepen we op om zulk werk niet te gaan  doen en voorbijgangers worden geïnformeerd. Een eerdere picketline van mei vorig jaar had tot
gevolg dat het uitzendbureau Tempo Team inmiddels niet meer adverteert voor het werven van detentietoezichthouders.

De picktelines worden georganiseerd in solidariteit met zogeheten ‘illegalen’. Behalve dat zij vaak op extreme wijze economisch worden uitgebuit, kunnen illegale arbeiders in Nederland elk moment worden opgepakt en voor onbekende tijd worden opgesloten

De actie wordt georganiseerd door leden en sympathisanten van de Vrije Bond. De organisatoren zijn van mening dat geen enkel bedrijf mee moet werken aan het opsluiten van vluchtelingen en spreekt de medewerkers van die bedrijven hier ook op aan. Diverse uitzendburo’s, met name de twee bovengenoemde, zijn erg actief in het werven van nieuwe bewakers.

********************

Waar vinden deze picketlines plaats?

Amsterdam: 15:30 uur verzamelen op het Spui –
Anarchistische Groep Amsterdam / Vrije Bond:
agamsterdam@yahoo.com

Den Bosch: 16:00 uur bij Randstad, Stationsplein
103. Daarna wordt ook het Adecco-filiaal aan de
Stationsweg 4 aangedaan – Anarchistische Groep
Den Bosch: agdenbosch@gmail.com.

Utrecht: 16.00 uur bij Adecco, Biltstraat 35,
Utrecht. Daarna wordt ook het Randstad-filiaal
aan de Lange Viestraat aangedaan. –
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht:
www.aagu.nl – info@aagu.nl

Wageningen: 16:00 uur bij Randstad, Bergstraat 28 – Vrije Bond Wageningen

Zwolle: Van 16.00 tot 16.30 uur bij Adecco,
Nieuwe Markt 4 en van 16.30 tot 17.00 uur bij
Randstad, Oude Vismarkt 46.

Staat jouw dorp of stad hier niet tussen?
Organiseer dan zelf een picketline bij een Adecco en/of Randstad kantoor bij jou in de buurt. Hier vind je een tekst die je kunt gebruiken als flyer voor voorbijgangers:
http://www.aagu.nl/2008/flyer_picketline_voorbijgangers.html

Mail voor meer info naar: info@aagu.nl

Wat is de Vrije Bond?

De Vrije Bond is een organisatie die streeft naar een vrije samenleving waarin men uitgaat van de waardigheid en autonomie van het individu en elke dwang of onderdrukking vermijdt: een samenleving waarin mensen zelf kunnen bepalen hoe ze hun woon- en werkomstandigheden inrichten (door
zelfbestuur en zelfbeheer).De mensen binnen de Vrije Bond zijn op hun eigen
manier, in hun eigen dorp, stad, wijk, werk of actiegroep, bezig zo’n samenleving dichterbij te brengen: door directe acties, het organiseren of
voeren van discussies, het schrijven van artikelen of het geven van informatie.

Meer informatie over de Vrije Bond:
http://www.buitendeorde.nl/VB/inhoud.php

zo 22 feb: radicale arbeidsstrijd in amsterdam

Nieuwe strijd rond arbeid, inkomen en publieke voorzieningen.                      14.00 uur MKZ, 1e Schinkelstraat 16 Amsterdam

arbeidklein

Terwijl de maatschappij en economie omgeploeg worden door neoliberale ondernemers en politici en een economische crisis van legendarische omvang op ons afkomt, zit de de vakbeweging in Nederland in een diepe crisis. Ze lijkt wel steeds conservatiever te worden en zich steeds meer te schikken in haar rol van meeregeerder. Ze heeft dan ook geen aantrekkingskracht meer op mensen die zich willen organiseren en verzetten tegen de economische orde.

Continue reading

Poolse uitzendkracht vecht terug! groenflex zal boeten!

groenflex1

De Anarchistische Groep Amsterdam/de Vrije Bond heeft contact met de anarcho sindicalistische vakbond ZSP in polen, waar de getrofen arbeider lid van is. Wij zijn op dit moment bezig een dossier aan te leggen en meer informatie te verzamelen, zodat we direct de juiste verantwoordelijke bij de strot kunnen vatten die poen verdienen aan deze walgelijke praktijken.
Hier alvast een snelle vertaling van de bovenstaande tekst.
We zullen jullie op de hoogte houden van de situatie, en zullen oproepen tot solidariteit en directe actie.
Je kan natuurlijk zelf ook je ongenoegen laten blijken door contact op te nemen met de genoemde bedrijven.

“an injury to one is an injury to all”

de vertaalde tekst:
Bond van syndicalisten uit Polen
———————————————————————–
Op 12 december 2008 heeft onze kamaraad Michal een contract getekend met bij het uitzendbureau Groen Flex in Opole, Polen om te gaan werken bij Eurocontract Zeeland B.V met hun hoofdvestiging in Goes. Het contract was voor een periode van 78 weken om groente te sorteren in kassen.
Het Poolse en Nederlandse contract garandeerde ziektekosteverzekering met ingang van 15 december 2008.

15 December begon hij te werken in de haven van Vlissingen. Het bleek dat hij was aangenomen op scheepswerf in plaats van groenten sorteren!
Hij begon toch te werken, ondanks dat hij geen enkele veiligheidstraining kreeg, geen nederlands of engels sprak, en dus geen enkel waarschuwingsbord kon lezen.
Hij werd gedwongen te werken zonder beschermend masker, schepen schoonmaken in Middelburg. Na te zijn bloodgesteld aan verschillende stoffen in het schip raakte Michal buiten bewustzijn en werd naar het ziekenhuis in Vlissingen gebracht, afdeling cardeologie.

De bazen werden op de hoogte gesteld van de gebeurtenissen, maar niemand kwam hem opzoeken in het ziekenhuis. De enige reden dat hij kon communiceren met de doctoren was een in Nederland wonende Pool. Na 24 uur werd Michal ontslagen uit het ziekenhuis. Maar hij bleek geen werk meer te hebben, na slechts 6 dagen te hebben gewerkt van het contract van 78 weken!
Zijn werkgevers vertelde hem dat alles ok was met de ziekenhuisrekening doordat hij verzekerd was. Op 9 januari ging hij terug naar Polen.

Terug in Polen bleek dat hij niet verzekerd was door het bedijf. De rekening van € 2316,5 voor medische bijstand werd naar zijn huisadres gestuurd.

Europ Assistance Polska Sp.z.o.o, die de zaken waarneemd voor S.T.U Hestia S.A meldde Michal dat zij de kosten voor de behandling niet kunnen terugbetalen. Het bleek dat het bedrijf zijn ziektekosten niet had betaald tijdens zijn verblijf in Nederland. Michal belde Groen Flex voor opheldering over deze zaak. Zij vertelde hem hierop dat Groen Flex niets te maken heeft met Eurocontract (ookal vertegenwoordigen ze dat bedrijf in Polen) en dat hij maar een rechtzaak moet aanspannen als hij wil.

Groen Flex krijgt geld van de Poolse staat om werkloosheid te bevechten en adverteerd in staats arbeidsbureaus.

Het adres van het Nederlandse bedrijf: Eurocontract Zeeland B.V, 4462 JM Goes, Stationpark 29 E

info in het pools:
http://zsp.net.pl

overzicht NL van solidariteits acties met Griekenland

Dit is een opzetje van acties in nederland en met name Amsterdam die te maken of verbonden zijn met de permanete revolte in griekenland, dit naar aanleiding van de moord op Aleksi in Athene op 6 December.

Als eerste vond er op 9 December een demo plaats in Den haag waar 200 mensen naar de ambasade van griekenland wouden gaan, helaaas was de smeris van Den Haag masaal uitgerukt.

denhaagsoli

lees verder over andere steden e.d. Continue reading

Soldariteits demo Griekenland donderdag 18-12 Amsterdam

Microsoft Word - 2

Komende donderdag,18 december, vind er een demonstratie plaats in amsterdam in solidariteit met de sociale strijd in griekenland. de demonstratie verzameld op het Spui om 18:30

kom en neem fakkels mee !!!
no justice!! no peace!! Griekenland is overal

Verspreid deze oproep via mail, blogs, vergaderingen, acties, huisgenoten, vrienden en vriendinnen, collega’s, schoolgenoten enz
De beste solidaritiet is een actieve anarchistische beweging opbouwen om snel en massaal op dit soort staatsrepressie te kunnen reageeren want het heeft wel erg lang geduurd voordat er in nederland iets werd georganiseerd.
Met uitzonderingen daargelaten, kijk maar in Den Haag, Leiden en Nijmegen

Deze oproep komt van Indymedia.nl en word uitgeroepen door http://greeksolidaritynl.wordpress.com
en je kan cotact opnemen met greeksolidaritynl@mail.com

Coming thursday, 18th of december, there will be a demonstration in amsterdam in solidarity with the social struggle in greece. the demonstration will gather on the Spui at 18:30.

be there & bring torches!!
No justice!! no peace!! Griekenland is evrywhere

Dichters voor de vrijheid

dichters

Dichters voor de Vrijheid

Ley de Impunidad – Wet op de Straffeloosheid

Na de val van de dictatuur in Uruguay (1973-1985) in maart 1985 begonnen de familieleden van de vermisten en de slachtoffers van de dictatuur aangifte te doen bij justitie van marteling en politieke verdwijningen. De toenmalige Minister van Defensie (tevens commandant van de strijdkrachten tijdens de dictatuur) kondigde af dat geen van “zijn mannen” berecht zou worden. In december 1986 stemde het parlement in met een wet die het berechten van de beulen onmogelijk maakt, de ‘Ley de Impunidad’ (Wet op de Straffeloosheid).

In Uruguay heeft het volk de mogelijkheid om over welk onderwerp dan ook een referendum uit te roepen. Dit is in april 1989 ook gebeurd met betrekking tot de ‘Ley de Impunidad’. Het volk was echter nog steeds bang voor een terugkeer van de militaire dictatuur en stemde in meerderheid voor de wet. De beulen bleven ongestraft.

Nu lijkt het er op, dat de situatie in Uruguay is veranderd. Op dit moment worden er handtekeningen verzameld om een nieuw referendum te organiseren om zo de straffeloosheidwet te kunnen annuleren.

Van alle afschuwelijke dingen die gebeurd zijn, lijken sommigen gebeurtenissen erger dan andere. Dat is bijvoorbeeld het geval met de verdwijning van de achttienjarige Argentijnse María Claudia Irureta Goyena de Gelman. Ze was zwanger en getrouwd met de twintigjarige Marcelo Gelman, zoon van de Argentijnse dichter Juan Gelman. Het paar werd ontvoerd in Argentinië in 1976. Marcelo’s lichaam is teruggevonden met een kogel in zijn nek, in een vat dat in de rivier was gegooid. Van Maria Claudia en haar baby ontbrak sindsdien elk spoor.

De dichter Gelman heeft de zoektocht naar zijn vermiste familieleden, net zoals duizenden andere Latijns-Amerikanen, nooit opgegeven. Na jarenlang onderzoek vond Gelman uiteindelijk in het jaar 2000 zijn kleindochter terug in Montevideo. De Argentijnse strijdkrachten bleken Macarena Gelman Irureta als oorlogsbuit aan de Uruguayaanse beulen te hebben geschonken. Militairen en politieagenten uit Uruguay waren immers betrokken bij de vervolging van Uruguayaanse vakbondsleden en linkse activisten in Argentinië in het kader van het Condor Plan. Macarena werd ‘geadopteerd’ door een Uruguayaanse politieagent, die zelf geen kinderen kon krijgen. Ze heeft dit nooit geweten. Het is bekend dat haar moeder is vermoord. Maar naar het lichaam van María Claudia zoekt Gelman nog steeds…

Om de zoektocht van Juan Gelman en duizenden anderen Uruguayanen naar een goed einde te helpen, willen wij van de AGA ook vanuit Nederland een bijdrage leveren aan de afschaffing van de ‘Ley de Impunidad’ om vervolging van de daders en daarmee hopelijk het terugvinden van de vermiste familieleden mogelijk te maken. Tegelijk met de viering van het zestigjarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens willen wij daarom op 13 december een infoavond organiseren over de ‘Ley de Impunidad’ en de campagne voor het referendum. Op deze avond zullen een aantal dichters uit verschillende landen gedichten voordragen, zowel van de Argentijnse dichter Juan Gelman als van henzelf en in hun eigen taal. Ook zullen we via het internet contact leggen met een aantal mensen uit Uruguay die handtekeningen verzamelen voor het referendum. Vooraf zal er een veganistische driegangenmaaltijd worden verzorgd in de MKZ en na afloop zullen ook nog twee muzikanten uit Uruguay optreden.

De opbrengst van de benefietavond is bestemd voor de herdruk van het boek ‘Acción Directa. Una Historia de la FAU’ van Juan C. Mechoso, over de geschiedenis van de FAU en haar verzet tegen de dictatuur.

Miljonairsbeurs 11 Dec bestormen,verstoren,blokkeren!

Op donderdag 11 december opent in de Amsterdamse RAI de Miljonairsbeurs.
Deze besloten bijeenkomst van de allerrijksten is de eindeloze beleving van consumptie van luxe en bijbehorende levensstijl.
Dit is een oproep aan iedereen die niet ‘included’ is en spuugt op dit elitefeest om zich te verenigen met ons, De Ongenode Gasten en zichzelf uit te nodigen als ongenode gast…

Verzamelen 20:00 stipt! Station Rai (Amsterdam)
DELETE DE ELITE!

voorkant

Onze afkeer tegen de Miljonairsbeurs komt niet voort uit jaloezie.
Het is voor ons een bewuste keuze niet tot deze groep te willen behoren. Binnen een rechtvaardige verdeling van kennis, macht en middelen
kunnen geen miljonairs bestaan.
Niet alleen ons sociaal bewustzijn behoed ons miljonairs te worden, het is ook praktisch onmogelijk. Het is namelijk de elite die met haar rijkdommen parasiteren op onze arbeid en woningnood.

Het mag dan ook duidelijk zijn dat er iets tegen deze miljonairs gedaan
moet worden. We maken ons geen illusies over een overheid die hun bezit
eerlijk gaat verdelen. Immers de economische en politieke elite zijn twee handen op één buik en zullen daardoor nooit wezenlijke veranderingen teweegbrengen. We willen dat deze ellendelingen nu worden aangepakt en hun bezit wordt afgepakt. Het zou niemand in de wereld schaden wanneer deze klasse ophoudt te bestaan, dat deze extreme rijkdom en perverse consumptie definitief van het toneel verdwijnt.

In deze tijden van opkomende crisis, waar wereldwijd miljoenen mensen uit de onderklasse getroffen worden, is het extra ziek dat de elite haar miljoenenfeest uitbundig viert.
Dus nodig jezelf ook uit en kom 11 december samen met ons naar de RAI in Amsterdam om je woede te uiten…

Kom allen: 11 december 20.00 station RAI.

De bovenstaande posters/flyers kan je ophalen om te verspreiden, plakken en voor je raam te hangen, wees creatief !

Fort van Sjakoo
Jodenbreestraat 24
Open: Maandag t/m Vrijdag
van 11 tot 18
en Zaterdag van
11 tot 17 uur

Buurtkafe “Eigenaardig”
Verbindingsstraat 19
open:
dinsdag 19:00-23:00
vrijdag 19:00-23:00
zaterdag 15:00-21:00
zondag 19:00-23:00

De Mollie
v Ostadestraat 55 hs
dagelijks open van 21:00 tot 01:00

infocafe Bollox
Eerste Schinkelstraat 14-16
open maandag tot zaterdag
van 14:00-19:00

achterkant