Zaterdag 18-12 Discussie & infoavond over de TNT staking en de strijd voor iedere postwerker

a.s. Zaterdag 18 December
Over de staking bij TNT, militante technieken , de “vrije”postmarkt en actieve solidariteit.
Discussie & informatieavond
.

Op deze avond zullen enkele werkers in de postsector hun mening en ervaringen vertellen over de situatie op het werk, hierbij komt de staking bij TNT natuurlijk voorbij. Maar ook de problemen op de werkvloer bij Sandd en de andere post bedrijven. Over het hoe en waar we als anarchisten en radicalen ons mengen in arbeidsconflicten, niet doordat we ons als voorhoede  presenteren maar omdat wij er zelf werken.

Er is de afgelopen weken veel gebeurt en er gaat nog veel meer gebeuren, de postbodes zijn voor Nederlandse maatstaven al lang aan het staken, dat deze staking gewonnen gaat worden is zeer de vraag. De druk van de aandeelhouders en de bazen bij TNT is gigantisch ook de rol van de vakbonden, met name de BVPP is zeer discutabel. Er word massaal besmet werk gedaan door uitzendkrachten en de uitzendkrachten die solidair zijn met hun collega’s mogen weer niet staken van de vakbond. Vanuit anarchistische hoek is er ook steun geweest, meerdere staking bijeenkomst zijn bezocht, picketlines in verschillende steden, en als klapper natuurlijk www.codezwart.nl

Ook zal op 1 januari 2011 een nieuwe CAO moeten zijn voor alle postbezorgers van Nederland dus ook bij Selekt, Sandd, DHL en VSP Netwerk. Dit gaat waarschijnlijk een zeer slechte CAO worden en er zal dan ook met hand en tand gevochten moeten worden tegen de totale afbraak van verworven arbeidsrechten.

Dus werk je in de postsector, TNT ,Sandd, Selekt ect ect, en wil je vechten voor wat je toe komt, kom dan langs. Voor een ieder die het belangrijk vind om collectief verzet te bieden tegen de vrije markt willekeur en uitholling van arbeidsrecht en daar mee actief aan de slag wil kom dan ook zeker langs.

Na afloop is er gelegenheid om iets te drinken en neem je adressen boekje mee. We gaan die avond proberen zoveel mogelijk www.codezwart.nl solidariteitskaartjes versturen (postzegels aanwezig!)

De avond begint om 20:00
In de Anarchistische Bibliotheek
Eerste Schinkelstraat 14-16 Amsterdam

Georganiseerd door de Anarchistische Groep Amsterdam – Vrije Bond

Tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *