code zwart: Postcode? gewoon even laten!

Naar aanleiding van gesprekken met postbodes tijdens een stakingsbijeenkomst hebben enkele leden van de Vrije Bond actiecampagne “code zwart” gestart. We roepen op om in december geen postcode te vermelden op je (kerst)post. Deze oproep wordt ondersteund met allerlei promotiemateriaal dat te downloaden of te bestellen is via http://codezwart.nl. Door de postcode weg te laten, maken we onze solidariteit met de postwerknemers zichtbaar én zetten we druk op TNT.

postcode? gewoon even laten!


Zoals tijdens de stakingen van de schoonmakers, vinden we het belangrijk om op actieve manier de actievoerende TNT-arbeiders te ondersteunen. De strijd die de postmensen leveren met TNT voor het behoud van hun baan is ook onze strijd. De privatisering van de post heeft de werkomstandigheden erg verslechterd en de kwaliteit heeft er ook onder geleden. De totale flexibilisering van de arbeidsmarkt en de afbraak van sociale bescherming beweegt TNT ertoe om alle vaste contracten met werknemers op te zeggen. Hierdoor verliezen de TNT-werknemers elke inkomenszekerheid en volstaat één baan niet meer om in het onderhoud te voorzien.

Om deze strijd te ondersteunen, roepen we op om geen postcode te vermelden op al je (kerst)post. Deze post kan niet machinaal verwerkt worden, en hiervoor moeten mensen ingezet worden. Voor TNT zal dit tot verhoogde loonkosten leiden, maar vooral zal dit leiden tot verstoring van de “postdoorstroom”. Hiermee willen we de druk op het bedrijf van buitenaf opvoeren. Bovendien tonen we op deze manier onze solidariteit met de postbodes en postbezorgers en geven we aan dat we aan hun kant staan in dit conflict.

Om deze oproep zo veel mogelijk te verspreiden hebben we promotiemateriaal ontwikkeld. Dit materiaal kan gedownload worden via de site http://codezwart.nl. Er is ook de mogelijkheid om dit materiaal te bestellen. Verder hebben we ook een facebookpagina aangemaakt. Samen kunnen we een vuist maken om de postbodes te ondersteunen in hun conflict. Doe mee: postcode? Gewoon even laten!

http://codezwart.nl
codezwart@gmail.com

Tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *