Arrests and police repression on the picket in solidarity with Abtin Parsa at the IND Amsterdam

This protest was organized in solidarity with Abtin Pasra, an anarchist from Iran who is persecuted by the Greek and Iranian state, see the appeal here:
https://www.agamsterdam.org/open-call-for-the-protest-gathering-in-solidarity-with-the-persecuted-anarchist-abtin-parsa-in-front-of-ind-office/

On Tuesday the 8th of September at 14:00 we gathered outside the IND office on the Pieter Callandlaan 1 in Amsterdam. We were there with pamphlets, banners and protest signs and some black / red flags. At that moment we were there with more than 10 people. After several minutes two bastard cops arrive on bikes, 1 of them is the neighborhood cop from police station Postjesweg and he immediately makes it clear that the protest was not registered and that it is illegal and that everyone will get a 250 euro fine. We managed to gain some time by stating that we would discuss amongst ourselves what we would do. The cop left but stayed in the area. We used this moment to continue handing out pamphlets and by continuing the protest. It was discussed that the Bastard cop probably meant what he said and that problems would be very likely.

After 15 minutes the cop returned and we told him that we would break up the protest and that everyone would be on their way. The bastard seemed to have a different opinion, a security guard from the IND building spoke to the cop and was pointing out some people from our group, it was not clear what it was about. People were getting ready to leave but then the cops started harassing people in the group. It was not clear why. In the meantime more people arrived and we were with about 20 people. The harassment of comrades was of course not appreciated and there was some pulling and pushing back and forth with the cops. After this ended and more people were leaving the cop jumped on his bike and together with a cop on a motorbike they sped away. Because we didn’t trust it we followed them, and around the corner, 150 meters away the bastards have thrown two people to the ground and are in the process of arresting them. Quickly more cops arrive and also several neighbors start intervening and criticize the heavy handed arrests. Also now scuffles break out and things get pretty out of hand, a third person is arrested. At this point there are 8 cops and more are on their way, it is unclear if a call for assistance has been made. The remaining group gets pushed out of the street and decides to disperse. it is unclear if a call for assistance has been made. The remaining group gets pushed out of the street and decides to disperse. it is unclear if a call for assistance has been made. The remaining group gets pushed out of the street and decides to disperse.
Around 7pm the first arrestee is released and the hours following the other two also get released. The arestees did not receive a fine or a summons on their release. It was stated (not in writing) that the charge was for insulting a police officer. All 3 were identified, the last one was kept in foreign detention for a short while but they managed to find out her identity anyway and released her shortly after.

We, the Anarchist Group Amsterdam, purposely decided not to notify the municipality of Amsterdam of this protest. We assumed we would never have been given permission to have a demo outside of the IND office anyway. We also strongly disagree with registering protests, demonstrations etc, and with this to ask permission from the state if we can protest or not and how we are supposed to do it. We also did not expect this many people to show up, because on a weekday at 2pm people often have other things to do (work / study) and we predicted that we would be able to get away with it in a small group. Unfortunately not. Something we did consider (are considering) is that there is a lot of police in Amsterdam and there is quite some overcapacity because the bastards don’t have much to do in times of Covid-19 and are mostly busy giving out fines to young people throwing house parties. This while during this pandemic the shopping streets, shops, companies and distribution centers are overcrowded. Because of the large numbers of cops in Amsterdam they can act quickly and aggressively. In a very short time a large number of cops can be brought together and they can act outside of the law.

We have written before about organizing protests during the Covid-19 pandemic (https://www.agamsterdam.org/report-back-of-protest-in-solidarity-with-anarchist-abtin-parsa/) and finding out what the possibilities are is a process of trial and error and through collective action we need to eventually find a new practices.

Because of the events that took place on Tuesday December the 8th we are even more convinced of the necessity and importance of taking direct action. In solidarity with those that resist the state and Capital, everywhere and always!
Anarchist Group Amsterdam / Free Bond

Arrestaties en politie repressie op picket bij de IND Amsterdam in solidariteit met Abtin.

Dit protest was georganiseerd in solidariteit met Abtin Pasra, een anarchist uit Iran die vervolgd word door de Griekse en Iraanse staat , zie hier de oproep:
https://www.agamsterdam.org/open-call-for-the-protest-gathering-in-solidarity-with-the-persecuted-anarchist-abtin-parsa-in-front-of-ind-office/

Op dinsdag 8 december werd er om 14 uur verzameld bij het IND kantoor op de Pieter Callandlaan 1 te Amsterdam. We stonden daar met pamfletten, spandoeken en protestborden en een enkele zwart/rode vlag. We waren omdat moment met dik 10 personen aanwezig. Na enkel minuten komen er 2 smeris op de fiets aan, 1 is de buurt smeris van politiebureau Postjesweg en maakt eigenlijk meteen duidelijk dat het protest niet is aangemeld en dat het verboden is en dat iedereen een boete kan krijgen van 250 euro. We konden het rekken door te melden dat we het zouden overleggen met elkaar wat we zouden gaan doen. De smeris vertrok maar bleef in de buurt. Van dat moment hebben we gebruik gemaakt om verder pamfletten uit te delen en door te gaan met met protest. Wel werd er tegen elkaar gezegd dat de smeris het meent en dat er zeer waarschijnlijk problemen gaan komen.

Na 15 minuten was de smeris terug en melde wij aan hen dat we zouden opbreken als protest en ieder zijn weg zou gaan. Daar dacht de smeris toch anders over, een bewaker van het IND gebouw had de smeris aangesproken en was aan het wijzen naar enkele in onze groep, waar het over ging was onduidelijk. Mensen maakte aanstalten om weg te gaan maar de smeris begon mensen in de groep lastige te vallen. Waarom was onduidelijk. Ondertussen waren er meer mensen gearriveerd en waren we met een kleine 20 mensen.

Het lastig vallen van kameraden werd natuurlijk niet op prijs gesteld en er was wat heen en weer geduw en getrek. Nadat het was gestopt en meerdere mensen weg aan het gaan waren sprong de smeris op de fiets en samen met een motor smeris gingen ze er snel vandoor. Omdat wij het niet vertrouwende gingen we achter ze aan, en om de hoek, 150 meter verder heeft de smeris 2 mensen teen de grond gegooid en is bezig ze te arresteren. Al snel is er nog meer smeris en ook meerdere buurtbewoners beginnen zich er mee te bemoeien en hebben kritiek op de hardhandige arrestatie. Ook nu zijn er weer duw en trek partijen en loopt het aardig uit de hand, en word er nog een 3de persoon opgepakt. Op dit moment zijn er een 8 tal politie agenten en meer zijn onderweg, het is onduidelijk of er een “assistentie collega” is uitgeroepen.

De overgebleven groep word de straat uit geduwd en besluit dan ook zelf om ieder zijn weg te gaan.

s’Avonds rond 7 uur word de eerste arrestant vrijgelaten en de uren daarop de andere 2. Er is geen boete gegeven, of een dagvaarding mee gegeven. De aanklacht werd mondeling gemeld dat ze waren opgepakt voor belediging. Alle 3 zijn geïdentificeerd, de laatste is kort in vreemdelingen detentie geweest maar wisten haar indentiteit toch te achterhalen en werd daarna vrij gelaten.

We, de Anarchistische Groep Amsterdam, hadden bewust niet dit protest aangemeld bij de gemeente Amsterdam. Wij gingen er van uit dat er sowieso nooit toestemming gegevens ging worden om voor het IND kantoor een protest te houden. Ook zint het ons totaal niet om protesten, demonstraties e.d aan te vragen en zo toestemming te krijgen van de staat of je wel of niet mag protesteren en hoe je dat dan moet doen. Ook hadden we verwacht dat er minder mensen zouden komen, want doordeweeks om 2 uur hebben mensen vaak andere dingen te doen (werk / studeren) en was de inschatting dat we met een kleinere groep er wel mee zouden wegkomen. Helaas niet dus. waar we wel rekening mee (ge)houden hebben is dat er veel politie is in Amsterdam er is een flinke overcapaciteit omdat de smeris in corona tijd amper iets te doen heeft en vooral druk is met het beboeten van jongeren die een feestje thuis houden. Dit terwijl de winkelstraten, winkels, bedrijven en distributie centra overvol zijn ten tijde van deze pandemie. Door de grote hoeveelheid smeris in Amsterdam kan er snel en agressief gehandeld worden en kunnen er in een zeer korte tijd veel politie bij elkaar worden gebracht en zijn wij vogelvrij.

We hebben al eerder geschreven over het organiseren van protesten in een corona pandemie en wat de mogelijkheden zijn is een proces van vallen en opstaan en door collectieve actie moeten we uiteindelijk een praktijk zien te vinden.
https://www.agamsterdam.org/verslag-van-protest-in-solidariteit-met-de-anarchist-abtin-parsa/

Door de gebeurtenissen van dinsdag 8 december zijn we alleen meer overtuigd van het nut en belang van Directe Acties. In solidariteit met hen die zich verzetten tegen staat en kapitaal, overal en altijd !

Anarchistische Groep Amsterdam / Vrije Bond

Report back of protest in solidarity with anarchist Abtin Parsa

Last Saturday, 7-11-2020, the Anarchist Group Amsterdam organized a protest regarding the extremely dangerous situation in which the anarchist Abtin Parsa from Iran is currently in.

Below is the call for the protest and the background is also explained a bit there.
https://www.agamsterdam.org/niet-iran-noch-griekenland-de-vervolgde-anar…

At 2 pm on the Beursplein in Amsterdam people started to gather. Soon we were almost 50 people, with different ages and backgrounds, and there were also quite a lot of people from outside Amsterdam, tribute for that!

There were banners and black / red flags, several people had made a protest sign from cardboard. And hundreds of flyers in Dutch and English were distributed to the passing public. There was a small sound system and various speeches were given alongside Abtin who briefly told about his situation. He wanted to emphasize once again that this is not an individual struggle against state and capitalism, but a collective struggle against systematic oppression of revolutionary movements that oppose the murderous neoliberal capitalism and hyper individualism of the modern “democratic” West. And that it is in everyone’s interest that we as anarchists must always show solidarity with those who fight against oppression in whatever form. That the long historical line of anarchism has always been the line of the class war, of the poor against the rich, of the workers against the bosses, of the powerless against the powerful.
It was a standing demonstration, because we were not allowed to move from the Beursplein by the police. Which resulted in a somewhat uncomfortable atmosphere that was totally out of line with the usual practice of anarchist / autonomous groups in Amsterdam. What unfortunately did not really get off the ground was shouting slogans in Dutch and English, but there will probably still be a second chance.

At 3:30 pm the protest stopped and everyone left on their ways.
No Iran, Nor Greece, Abtin must stay in the Netherlands!

Solidarity is our weapon!

Some experiences and thoughts about organizing an action in times of a corona pandemic.

It was the first time in 19 years that the AGA exists, we had registered an action with the municipality of Amsterdam and therefore automatically the Amsterdam police.
After an internal discussion and consultation with a lawyer, we decided that reporting the demonstration would be the most accaptable option. Why? We estimated that as soon as we gather police will intervene immediately. After all, we had already posted the announcement on public websites and social media (before the new corona rules were introduced on November 4).

And if there will be more than 10 – 20 people, we would immediately receive a fine (with a simple calculation you will quickly end up with thousands of euros in fines), which is extra problematic in these times. Normally we can hold a series of benefits to collect the money, but all places we had access to are now closed and will certainly remain closed for the upcoming period (spring 2021 maybe?). Not to mention, that people are losing their jobs and it is extremely difficult to raise serious amounts of money. So, instead of investing our time and energy in collecting money to pay huge fines, we must focus on the campaign to keep Abtin in the Netherlands. And continue the fight against state and capital, of course. Because THAT is important!

Further more, if you organize a protest that is publicly announced you have a certain responsibility to the people who come to this protest, not everyone is equally experienced in dealing with stressful situations on a political actions. Non every perticipant of such demonstration know how to quickly evaluete a situation and act accordingly. Taking this into consideration, we had more reasons to register the protest in the current situation.

The cop was conspicuously (un) conspicuously absent, only at 2 pm a social cop came to see if everyone kept their distance, had short conversation with the police spokesperson (the person who had requested the protest) and took a picture of a banner. However, there were most likely some plainclothes cops who kept an eye on things. In addition, we were on the Beursplein where several police cameras are installed that are monitored in real time by the cop. As soon as there would be some dynamics and movement, the police could respond immediately.

It was also an important moment when people from the anarchist movement saw each othehas restraint against spontaneity and militant action.

In addition, there are plenty of opportunities to make interventions in the public space without informing the authorities, you can do poster pasting, distribute stickers, hang up banners (hang high!), etc. Or a rotating picketing, 2 people with a banner and handing out flyers and are always alternated by 2 people who are at a distance and are then relieved by another 2 people. In addition, there is also the possibility to mobilize comrades silently through secure communication mouth to mouth, for example (but only with a mask :)), to rally and stop the protest. Creativity is necessary to create new tactics. And test the old ones against current reality. We have been in the situation of the corona pandemic for 8 months now and we have to take it back to the streets, it is now even more important than ever.

The protests of the Black Live Matter demonstrations in the Netherlands have shown that it is possible and that there is a need for that. A relatively small action group such as the Bond van Precaire Woonvorm has taken action after action in recent months and won cases through pressure from Direct Action. It shows that you can and must go out on the streets!

Combatant greetings!
Anarchist Group Amsterdam / Vrije Bond
aga@agamsterdam.org
agamsterdam.org