Eetcafe en infoavond ‘No More Deaths’

2014-03-02 18.05.17In het grensgebied tussen Mexico en de Verenigde Staten vallen jaarlijks meer dan 600 slachtoffers onder migranten op zoek naar een beter leven.
De beter begaanbare delen van deze grens zijn inmiddels hermetisch afgesloten, waardoor de enige optie die overblijft voor migranten een gevaarlijke
voettocht door de meest desolate delen van de woestijn is.

Het rijke westen blijft angstvallig haar grenzen militariseren in een zinloze poging mensen buiten de deur te houden.

Mensen wiens thuis onbewoonbaar is geworden door de wapens, de oorlogen, de exploitatie, de ontginning en het kapitalisme van datzelfde westen.
Geografische factoren, tezamen met militaire operaties en materialen, worden ingezet om het moeilijker te maken de grenzen te bereiken en over te steken. De wegen naar een verwacht beter leven worden daardoor steeds gevaarlijker. De wateren rond Europa en Australië eisen dagelijks mensenlevens, zoals inmiddels iedereen weet.

Deze avond zal er aandacht zijn voor de situatie in het grensgebied tussen Mexico en de Verenigde Staten en voor het werk dat de groep ‘No More Deaths’ doet in de woestijn. Er zal aandacht zijn voor hun strategieën en methoden, en voor de vraag of en hoe deze passen in onze context. Wellicht kunnen ze inspireren in onze strijd tegen grenzen, tegen onderdrukking en voor een mooiere samenleving!
¡Por un mundo sin fronteras!
————————————————————————–

Dinsdag 23 december

Volkskeuken MKZ – Eerste Schinkelstraat 14-16 – Amsterdam

Eten vanaf 19.00 uur.
Info-avond begint om 20.30 uur.

Reserveer voor het eten tussen 14u30 en 18u00. via 020-6790712

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.