Actie tegen uitbuiting schoonmakers door Bastion

[English below] Vandaag zijn we met een voormalig schoonmaakster van het Bastion Hotel en sympathisanten het geld en het respect gaan eisen dat de schoonmakers verdienen. De schoonmaakster waar wij contact mee hebben heeft de helft minder loon gekregen dan waarvoor zij heeft gewerkt.

We hebben met 15 mensen voor de deur gestaan met megafoons, spandoek en flyers. Ook is er een groep naar binnen gegaan om een gesprek te eisen met het management en is er veel lawaai gemaakt. Vanuit het management kwam behalve een erg chagrijnig gezicht geen reactie. Wij blijven actie voeren totdat onze eisen zijn ingewilligd!

Daarom volgen er komende week al twee nieuwe actie, op dinsdag 7 en zaterdag 11 augustus. Op beide dagen verzamelen we om 11.00u in de Bollox, eerste schinkelstraat 14-16.

Je kan ons ook helpen door te klagen op http://www.bastionhotels.nl/en/information/

De flyer die werd uitgedeeld [english below]

Vieze zaakjes bij Bastion Hotel!

Beste hotelgasten, beste Bastion-medewerkers,

Schoonmakers in dit hotel worden erg slecht behandeld door het management. Bastion komt zijn contracten niet na en betaalt zijn werknemers slechts een deel van hun salaris uit. Ondanks dat in hun contract staat dat ze een uurloon krijgen, worden ze in de praktijk betaald per schoongemaakte kamer. Bastion rekent vervolgens een veel te korte tijd per kamer, waardoor schoonmakers aan het eind van een dienst van bijvoorbeeld drie uur krijgen te horen dat er slechts anderhalf uur is gewerkt. Pauzes worden sowieso niet uitbetaald. Verder worden schoonmakers met bijzonder weinig respect behandeld door managers en is er een tekort aan schoonmaakmiddelen. Protesteren kan bovendien al gauw betekenen dat je je baan kwijt bent!

Samen met een schoonmaakster, die inmiddels ontslag heeft genomen, staan wij hier om ervoor te zorgen dat Bastion met deze asociale en illegale praktijken stopt. Bovendien wil deze schoonmaakster nog steeds het volledige salaris waar ze voor heeft gewerkt.

Schoonmakers hebben de afgelopen twee jaar tweemaal erg lang gestaakt in Nederland voor betere werkomstandigheden en meer respect. Beide stakingen zijn gewonnen en iedere oprechte werkende man of vrouw zou de schoonmakers moeten ondersteunen. Nu verzoeken wij U om ons te helpen aan Bastion onze doodnormale eisen duidelijk te maken. Uw kamer en uw werkplek worden door de schoonmakers netjes gehouden.

Weg met uitbuiting en intimidatie!

Goed loon en normale werktijden!

Respect voor de schoonmakers!

U kunt ons helpen door te klagen aan de balie of bij de managers Crista Eekhof en Suzanne van der Veer. Bent u zelf het slachtoffer van bovenstaande praktijken of kent u zo iemand? Mail dan naar bastionbasterds@gmail.com.

 ——

Dirty business at Bastion Hotel!

Dear hotel guests, dear Bastion workers,

The cleaners at Bastion Hotel are treated very badly by the management. Bastion doesn’t abide by their own contracts and only pays cleaners a part of their salary. Even though cleaners’ contracts say they get paid by the hour, they are in fact paid per room they clean. Then Bastion sets the time per room at a ridiculously low amount. So it happens that cleaners, after a shift of three hours, get told that they only worked for an hour and a half. Breaks are never paid. To top it off, cleaners are treated with great disrespect and there is a shortage of cleaning supplies. Raising your voice could easily mean you lose your job.

Together with a cleaner, who has already resigned, we are here to let Bastion know they should stop these unfair and illegal practices. And this cleaner still wants all of the salary she has worked for.

Dutch cleaners have been on two very long strikes the past two years, fighting for better working conditions and respect. Both strikes have been won and every upright man and woman should support the cleaners. Now we are asking you to support us in making Bastion hear our modest demands. These cleaners keep your room and your workplace tidy.

No more exploitation and intimidation!

Good salaries and normal working hours!

Respect the cleaners!

You can help us by complaining at the information counter or at the managers Crista Eekhof and Suzanne van der Veer. If you are yourself the victim of the above practices or know someone who is, send an e-mail to bastionbasterds@gmail.com.

 

 

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Actie tegen uitbuiting schoonmakers door Bastion

 1. AFF zal deze actie steunen.
  Nogmaals bedankt voor de voor en achternamen.
  We zullen actief zijn op het internet en zowel in de straten.

  Solidariteit vanuit het koude noorden.
  Ook hier zijn wij het werkelijk spuugzat.

 2. Pingback: Ja! Actie bij Bastion tegen loondiefstal en politie-onderdrukking « Rooieravotr

 3. Pingback: 11 augustus, Amsterdam: protest tegen uitbuiting van schoonmakers door Bastion Hotels | Doorbraak.eu

 4. Pingback: 11 augustus, Amsterdam: protest tegen uitbuiting van schoonmakers door Bastion Hotels | Krapuul.nl

 5. Pingback: Ja! Actie bij Bastion tegen loondiefstal en politie-onderdrukking | Ravotr

 6. Pingback: Actie tegen uitbuiting schoonmakers + vervolgactie! | Vrije Bond

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *