1 Mei 2011 Antikapitalistische demonstratie Utrecht

Aanstaande zondag organiseert een breed verbond van anarchisten, vrije
socialisten, feministen, arbeiders, bewust onaangepasten, krakers, huurders, studenten, postbodes, (arbeids) migranten, en andere vrije geesten een antikapitalistische demonstratie voor een radicaal andere samenleving. De AGA sluit zich aan bij deze demonstratie en roept iedereen op naar deze demonstratie te komen.

Verzet organiseer je niet op of voor één dag, maar 1 mei is bij uitstek een dag van strijd tegen het kapitalisme en alles wat je onderdrukt. Niet om het alleen bij die dag te houden, maar om te tonen dat we vastberaden zijn door te gaan met knokken tegen alles wat dit systeem in het gareel houdt en te vechten voor een vrije, solidaire, grenzeloze wereld.

Kom allemaal 1 mei om 14:00 naar station Utrecht Zuilen. Laat zien dat je er
bent, neem vlaggen en spandoeken mee! En wees creatief!!!


1 Mei is wereldwijd een dag van solidariteit en sociale strijd, met als inzet een vrije en solidaire samenleving. Die samenleving kunnen we echter alleen realiseren door onszelf van onderop te organiseren, niet door te vertrouwen op de bestaande instanties. De staat beschermt immers de belangen van diegenen die profiteren van het kapitalisme: de banken, de grote ondernemingen en de welgestelden.

De overheid heeft zich diep in de schulden gestoken door de banken overeind te houden. In plaats van bij de schuldigen – de banken en andere instellingen uit de financiële wereld wil men hiervoor de rekening bij ons neerleggen. De crisis wordt zo door parlementair rechts én links als excuus gebruikt om keihard te snijden in de gemeenschappelijke voorzieningen en de sociale zekerheid. Met de installering van het kabinet Bruin 1 hebben we een voorlopige climax bereikt voor wat betreft racistische en repressieve maatregelen en asociaal beleid:

Studenten kunnen binnenkort alleen nog maar studeren als ze rijke ouders hebben. Postbodes, werkers in de zorg en andere mensen verliezen hun baan, om te worden vervangen door flexwerkers zonder behoorlijk contract, die zelf ook weer slachtoffer zijn van het kapitalistische systeem. Mensen met gesubsidieerde banen worden aan de kant gezet. Huurders, uitkeringsgerechtigden en arbeiders worden stelselmatig beknot in hun rechten. Migranten, vluchtelingen en moslims worden tot zondebok gemaakt, terwijl de arme landen door het rijke westen worden uitgebuit. Zo worden diverse groepen mensen tegen elkaar uitgespeeld en de solidariteit tussen de mensen uitgehold. Publieke diensten als de zorg en het openbaar vervoer worden tegen onze wil geprivatiseerd en uitgekleed – en de prijzen stijgen de pan uit.

Dat accepteren wij niet! De crisis is niet ónze crisis, maar net als eerdere crisissen, onlosmakelijk verbonden met het kapitalistische systeem en de manier waarop de financiële wereld is georganiseerd. De enige manier waarop deze crisis dus is op te lossen is door het kapitalisme af te schaffen. Deze strijd moet van onderop worden georganiseerd, op de werkvloer, op de scholen, in de wijken en op de pleinen! Samen kunnen we vechten voor een radicaal andere samenleving, gebaseerd op solidariteit en vrijheid!

Utrecht
1 mei 14:00
Station Utrecht Zuilen
Website: http://www.1mei.org

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *