1 Mei 2011 Antikapitalistische demonstratie Utrecht

Aanstaande zondag organiseert een breed verbond van anarchisten, vrije
socialisten, feministen, arbeiders, bewust onaangepasten, krakers, huurders, studenten, postbodes, (arbeids) migranten, en andere vrije geesten een antikapitalistische demonstratie voor een radicaal andere samenleving. De AGA sluit zich aan bij deze demonstratie en roept iedereen op naar deze demonstratie te komen.

Verzet organiseer je niet op of voor één dag, maar 1 mei is bij uitstek een dag van strijd tegen het kapitalisme en alles wat je onderdrukt. Niet om het alleen bij die dag te houden, maar om te tonen dat we vastberaden zijn door te gaan met knokken tegen alles wat dit systeem in het gareel houdt en te vechten voor een vrije, solidaire, grenzeloze wereld.

Kom allemaal 1 mei om 14:00 naar station Utrecht Zuilen. Laat zien dat je er
bent, neem vlaggen en spandoeken mee! En wees creatief!!!


Continue reading