Pinksterlanddagen 2013

(English below)80 jaar en fitter klein

Pinksterlanddagen fitter dan ooit!

Fitter dan ooit? Zie die glanzende oogjes van Domela op de poster en beweer eens dat het niet zo is. In zijn punkjasje weet hij onze jonge harten opnieuw te beroeren. Oude wijsheid in een nieuw jasje, dit kan ook gezegd worden voor Anarchistisch Festival de Pinksterlanddagen. Inmiddels vieren we de tachtigste jaargang van het festival en nog altijd is het anarchisme actueel, strijdbaar en actief. De Pinksterlanddagen is een unieke bijkomst van anarcha’s en anarcho’s, buitenparlementairen, anti-kapitalisten, radicalen, autonomen en iedereen die zich verzet tegen het systeem.

Het jaarlijkse festival vindt traditiegetrouw plaats in Appelscha tijdens de Pinksteren, dit jaar van 17-20 mei.

Overdag biedt de Pinksterlanddagen een uitgebreid inhoudelijk programma voor verdieping, discussie, informatie en suggesties over uiteenlopende onderwerpen. Een greep uit het voorlopige programma biedt skypecontact met Egypte, GroenFront! over hun nieuwe campagne, historische lezingen, Parijse commune en boekpresentatie van professor geschiedenis aan de Universiteit van Leiden Dennis Bos.
Het avondprogramma bestaat uit muziek van Het Brandt (folk met een blues-randje), Kruel Facts (melodieuze crust punk), DJ El Hathoba met radicale hiphop, Anarcho Flamenco. Daarnaast is er politiek theater van Charlie Rider, over ervaringen in de gevangenis. Het filmprogramma is de afgelopen jaren zo omvangrijk geworden dat het een eigen tent heeft met doorlopende voorstellingen in de avonden.
De anarchistjes in spé zijn we niet vergeten Zij zijn zoals altijd in de goede handen van de Kinderpret. De kinderen worden vermaakt met spelletjes, zoektochten, cursussen en algehele gezelligheid. Op het terrein is een biologische veganistische kantine met koffie, broodjes en taart en iedere avond kun je warm eten bij de actiekeuken Rampenplan.

De Pinksterlanddagen kent een lange traditie die terug gaat naar 1927 toen anarchistische jongeren uit de noordelijke provincies voor het eerst deze bijeenkomst organiseerden. In 1933 werd het kampeerterrein in Appelscha door arbeiders aangekocht en het is op deze plek dat de dagen sindsdien plaatsvinden. Tegenwoordig bezoeken ieder jaar zo’n 500 mensen het festival, dat zich kenmerkt door een uitstekende sfeer.

We verwachten dat iedereen een rol speelt op de Pinksterlanddagen; organisatorisch of praktisch onder het motto ‘Do it yourself, geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid!’ Wil je bijdragen met een workshop, theater of wat dan ook, laat het ons weten. Het programma loopt snel vol dus wees er op tijd bij. Er is plaats voor maximaal 30 workshops. Tijdens de Pinksterlanddagen is er praktische hulp welkom, in de kantine, voor het schoonmaken, als EHBO-er of bij het opruimen achteraf.

De Pinksterlanddagen vindt plaats op het kampeerterrein ‘tot Vrijheidsbezinning’, Aekingaweg 1a in Appelscha. Het terrein is per openbaar vervoer bereikbaar met lijn 15 of 19 vanaf de NS-stations Assen en Heerenveen. De kosten voor de PL bedragen slechts 12,50 euro. Hierbij is het kamperen inbegrepen, maar het eten niet. Vergeet je kampeerspullen niet!

Voor meer info check: www.pinksterlanddagen.org
Meehelpen? pinksterlanddagen@hotmail.com

 

Pinksterlanddagen fitter than ever!

Fitter than ever? Look at the shining eyes of Domela on the poster and try to say it isn’t so. Dressed in his punk-jacket he knows how to touch our young hearts every time. Putting old wisdom in a new jacket can also be said of the Anarchist Festival Pinksterlanddagen. This year, as we celebrate the eightieth edition of the festival anarchism remains up-to-date, militant and active.

The Pinksterlanddagen is a unique gathering of anarcha’s and anarcho’s, extraparliamentary individuals, anti-capitalist, radicals, autonomous individuals and everyone who fights against the system. The yearly festival traditionally takes places in Appelscha during the Pinksteren holiday, this year from the 17th to the 20th of May.

During the day, the Pinksterlanddagen offers an extensive program which includes delving into, discussions and offers information and suggestions on various topics. The (provisional) program will include Skype-contact with Egypt, Groenfront! on their new campaign, historical lectures on, among other themes, the Paris Commune and a book-presentation by Dennis Bos, professor of history at the University of Leiden.

At night, there will be live bands and DJ’s like Het Brandt (folk with a bluesy edge), Kruel Facts (melodic anarcho-crustpunk), DJ El Hathoba (radical hiphop) and anarcho Flamenco. In addition, there will be political theater by Charlie Rider about experiences in prison. The movie-program grew so big the last few years, that this year there will be a special movie-tent with many different screenings.

And we didn’t forget about the anarchists-to-be. They will be in the capable hands of Kinderpret. The children will be entertained with games, quests, workshops and all round fun!

There is a vegan canteen on the camping terrain where you can get coffee, sandwiches and cake. Every night you can have dinner at the action-kitchen Rampenplan.

The Pinksterlanddagen is an old tradition beginning in 1927 when anarchist youth from the northern regions of the Netherlands organized the gathering for the first time. In 1933 the camping terrain at Appelscha was bought by workers and it is this same terrain that still hosts the festival. Nowadays the festival is visited by around 500 people and is known for the pleasant atmosphere.

We expect everyone to do their bit at the Pinksterlanddagen; whether organizational or practical, it will all be done under the motto: ‘Do it yourself, no freedom without responsibility!’. If you want to contribute with a workshop, piece of theater or something else, let us know! The program fills up pretty quickly, so do be on time. We have space for a maximum of 30 workshops or lectures. During the festival practical help is very welcome, in the canteen, with cleaning, with first aid and clearing the terrain after the festival.

The Pinksterlanddagen take place at the camping terrain ‘tot Vrijheidsbezinning’ at Aekingaweg 1a in Appelscha. The terrain is reachable by public transport using bus lines 15 or 19 departing from the train-stations in Assen or Heerenveen. The entrance fee for the festival is only EUR 12,50, which includes camping but not the food. Don’t forget your camping stuff!

More information at: www.pinksterlanddagen.org
Want to help?: pinksterlanddagen@hotmail.com

Tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *