Amsterdam: Spandoeken-actie voor vrijplaats De Vloek

*English below*

Amsterdam: Spandoeken-actie voor vrijplaats De Vloek.

Onze kameraden uit Den Haag roepen iedereen op die zich solidair voelt met vrijplaats De Vloek een spandoek op te hangen aan hun gevel. De Vloek werd 12 jaar geleden gekraakt en wordt nu met ontruiming bedreigt. De internationale spandoeken- en solidariteitsactie vindt plaats op maandag 13 oktober.

pier_0

In Amsterdam gaan we daarom donderdag 9 oktober spandoeken schilderen in de Vondelbunker. Doek, verf en kwasten zijn aanwezig. De afbeelding wordt op het doek geprojecteerd met een beamer en kan overgetrokken worden, maar je mag natuurlijk ook zelf creatief zijn. Het enige dat je hoeft mee te nemen is dus jezelf, al is alle materiaal welkom. Deuren gaan open om 18 uur en sluiten rond 22 uur. Kom dus langs, maak een spandoek en hang het maandag de 13e aan je gevel.

Adres: De vondelbunker vind je onder de brug over het Vondelpark, check voor meer info de website www.vondelbunker.nl

 

Amsterdam: Banner action, call-out for international solidarity with social center De Vloek.

Our comradesfrom The Haguecall on everyonewho feelssolidarity withsocial centre De Vloek to hang a banner ontheir social center, squatters bar, community center or house. De Vloek was squatted 12 years agoand is nowthreatenedwitheviction. The internationalbanner-and solidarityaction takes placeon Monday,October 13th.

That’s why we will paint banners in Amsterdam on Thursday, October 9th, in the Vondelbunker. Canvas, paint and brushes are provided. The image will be projected on the canvas with a beamer and can be traced, but you can also be creative and do your own thing. All you need to bring is yourself, though all material is welcome. Doors will open at 18.00 o ‘clock and close at 22.00. So pass by, make a banner and hang it Monday the 13th on your house.
Address: The Vondelbunker can be found under the bridge over the Vondelpark, check the website for more info www.vondelbunker.nl

 

(English below)

Hieronder de oproep van De Vloek.

Donderdag 16 oktober wordt er in de gemeenteraad definitief besloten of De Vloek moet verdwijnen. Daarom roepen wij op voor een internationale spandoeken- en solidariteitsactie op maandag 13 oktober.

Wij roepen iedereen op om voor maandag 13 oktober een spandoek te maken en dit aan bijvoorbeeld hun sociaal centrum, kraakkroeg, buurthuis of woning willen hangen. Ook ontvangen wij hier graag een foto van zodat wij deze op onze website kunnen plaatsen, om zo te laten zien dat De Vloek breed en internationaal gesteund wordt. Foto’s van spandoeken en acties kunnen gestuurd worden naar devloekposter[at]gmail.com.

De gemeente Den Haag wil vrijplaats De Vloek op 5 januari 2015 ontruimen om plaats te maken voor een Topzeilcentrum. De Vloek, gelegen in de Scheveningse haven, werd 12,5 jaar gekraakt en is inmiddels uitgegroeid tot een onmisbare sociale ruimte in de haven. Plek voor Topzeilsport is er in de haven al genoeg maar toch moet De Vloek wijken voor het zoveelste prestige project waar niemand op zit te wachten.

Op 7 augustus werd de campagne voor het behoud van De Vloek afgetrapt met de actiekraak van de Pier. Dit Scheveningse icoon, wat al geruime tijd leegstond, werd door sympathisanten van De Vloek enkele uren bezet en zorgde voor veel landelijke aandacht (zie http://tinyurl.com/my5qc5j). Met een grote en druk bezochte manifestatie op 6 september hebben wij ons belang in de stad aangetoond (zie: http://tinyurl.com/qxcaxuc). Ook is de petitie voor het behoud van onze vrijplaats al bijna 3000 keer ondertekend (zie: http://devloek.nl/steun-ons/)

Vrijplaats de vloek blijft! Stop de sloop!

www.devloek.nl
———————————————————————————————

Call-out for international solidarity with social center De Vloek

The city government of The Hague wants to evict social center De Vloek on January 5, 2015 to make room for a sailing center. Located in the harbor of Scheveningen, De Vloek was squatted 12.5 years ago and meanwhile has grown to be an essential social space in the harbor. There is already enough space for sport sailing in the harbor, but De Vloek must nevertheless move aside for the latest prestigious real estate project which nobody is looking forward to.

On Thursday October 16, the city council will make a final decision about whether or not De Vloek must disappear. Because of this, we are calling for an international banner and solidarity action on Monday October 13.

We are calling on everyone to make banners before October 13 and to hang them on your social center, squatters bar, community center or house. We would also like to receive photos so that we can put them on our website, to show that there is broad international support for De Vloek. Photos of banners and actions can be sent to devloekposter[at]gmail.com.

On August 7, the campaign for the preservation of De Vloek commenced with a symbolic squatting action at the Pier. This icon of
Scheveningen, which has already been vacant for a long time was occupied for several hours by supporters of De Vloek, providing for national attention (see http://tinyurl.com/my5qc5j). With a large and well attended manifestation, we let the rest of the city know about the importance of our space (see: http://tinyurl.com/qxcaxuc).

Social center De Vloek will not go! Stop the demolition!

www.devloek.nl

 

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.