24-25 Mei, Het subversieve boek, Belgie

IN DE BAN VAN HET SUBVERSIEVE BOEK
24 en 25 mei 2008 – Brussel


Een bijeenkomst van mensen die de ondermijning van deze werkelijkheid een warm hart toedragen. Mensen voor wie de sociale kritiek, in woord en daad, een instrument is dat op punt gesteld moet worden door middel van publicaties, uitwisselingen en discussies. Een gelegenheid om in aanraking te komen met vaak minder bekende uitgevers uit heel Europa*; een gelegenheid om hedendaagse thema’s te bediscussiëren en verschillende perspectieven met elkaar te verbinden.

Ook dit jaar zal de nadruk op de discussies gelegd worden. De rode draad die doorheen de discussies loopt, bestaat uit uiteenlopende sociale conflicten. Naar aanleiding van enkele min of meer recente ervaringen, zouden we tot discussies willen komen over de perspectieven die deze strijden bieden, de basis waarop we eraan deelnemen en de wijze waarop we deze interventies kunnen realiseren.

* Stands uit België, Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, Griekenland, Italië en Spanje.

Programma van de discussies

zaterdag 24 mei
15u Furieuze dagen, woedende nachten.
Een blik op de recente sociale explosies in Chili.

Het hele jaar 2007 traden verschillende sociale conflicten in heel Chili op de voorgrond. In de schoot van de contradicties eigen aan het kapitalisme, ontketenden sociale explosies in bepaalde gevallen echte revoltes met een duidelijk opstandig en spontaan karakter. Deze conflicten berusten evenzeer op een reële behoefte als op pogingen om het collectieve geheugen te heroveren. Een uiteenzetting over de meest strijdvaardige dagen en de aanhoudende wil van een rebelse generatie, de Strijdende Jeugd.

18u Defensa Interior, één mei-groep en de GARI – Internationale revolutionaire actie (1961-1975)

Als antwoord op de revolutionaire achteruitgang binnen de Spaanse libertaire beweging en de toenemende uitholling van het klassieke antifranquisme, vonden in de jaren 60 verschillende pogingen plaats om het anarchistische verzet in Spanje te reorganiseren. Naar het einde van dit decennium toe nam in heel Europa de revolutionaire solidariteit een hoge vlucht. Octavio Alberola, die actief betrokken was bij deze golf van agitatie, geeft tekst en uitleg bij deze ervaringen en probeert er kritische besluiten uit te trekken.

zondag 25 mei
13u Tegen hoogspanningslijnen en hun wereld

De hoogspanningslijnen (THT – lignes Très Haute Tension) zijn erg nauw verbonden met de productie van grote hoeveelheden energie en het transport daarvan over grote afstanden. Bijgevolg zijn ze ook verbonden met het nucleaire en de samenleving die erop steunt. De bouw van nieuwe hoogspanningslijnen stuit vandaag op verzet van de inwoners van de gebieden die erdoor getroffen worden. Kameraden die deelnemen aan de strijd tegen de hoogspanningslijnen in Normandië en Catalonië komen deze strijd toelichten en peilen naar de perspectieven die ze kan bieden.

15u Rock’n roll en klassenstrijd

Als één van de enige West-Europese Staten kende het Verenigd Koninkrijk in de loop van de jaren 80 periodes van intense agitatie. De sterkste uitdrukkingen daarvan waren de langdurige en massale mijnstakingen en de twee grote golven van stadsrellen. Zelfs als er geen sprake was van een echt opstandige situatie, was deze periode toch explosief. Ze werd gekenmerkt door een vermenigvuldiging van het zeer diverse uitingen van rebellie: soms in de traditie van de oude Britse klassegemeenschappen, in de mijnen en in de wijken; soms zonder voorgaande, zoals de straatgevechten, plunderingen en vernietigingen van openbare gebouwen tijdens de confrontaties in de voornaamste steden van het koninkrijk. Wij stellen voor terug te komen op deze strijden aan de andere kant van het Kanaal aan de hand van enkele getuigenissen uit eerste hand. Niet om deze erfenis vroom eer aan te doen – want de zwakte van de strijddoelen en hun fragmentatie in ruimte en in tijd, werden uiteindelijk gebruikt door de Staat om hen te isoleren -, maar om onze strijden van vandaag bij te lichten. En eveneens om beter te begrijpen, voorbij de bijzonderheden in het Verenigd Koninkrijk, welke middelen, van de oudste tot de meest moderne – van de woeste dwang die uitgeoefend wordt door de rechter met pruik tot het uiteenvallen van de volkswijken door de ‘gentrificatie’ – de overheersing in het werk stelt om alles dat zich tegen haar verzet te controleren en te breken.

18u Discussie met kameraden uit Griekenland over sociale strijden, staatsrepressie en solidariteit met opgesloten kameraden en gevangenen in strijd.

Met de agitatie in en rondom de Belgische gevangenissen in het achterhoofd, komen kameraden uit Griekenland discussiëren over de vervolging en opsluiting van sociale rebellen, de folter en doden in de gevangenis binnen de context van de verheviging van het staatsterrorisme. Daarnaast zullen ze het ook hebben over de opstanden van gevangenen in 1995 en in 2007 en de solidaire actie van anarchisten als deel van de wijdere strijd voor een wereld zonder uitbuiting en onderdrukking, zonder grenzen en gevangenissen.

Openingsuren
zaterdag 24 mei van 12u tot 21u
zondag 25 mei van 12u tot 21u
*
vrije toegang
discussies zullen in de mate van het mogelijke vertaald worden
doorlopend bar en broodjes

waar ?
De Pianofabriek
Fortstraat 35
Sint-Gillis (Brussel)

hoe er geraken?
trein : station Brussel-Zuid (15 min te voet)
metro : halte ‘Hallepoort’: lijn 2
tram : halte ‘Bareel’: 18, 81, 82
halte ‘Voorplein’: 3, 55, 90
auto : parkeren op de kleine ring ter hoogte van de Hallepoort

voor meer informatie
thesubversivebook@gmail.com

Bladwijzer de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.