Vluchtelingenstrijd in Osdorp, demonstratie en verzet.

Bij deze een oproep van de vluchtelingen in Osdorp. We hopen dat ze op jullie steun kunnen rekenen. Hereby we pass on a callout from the refugees in Osdorp. We hope they can count on your support.

Din/tue 27 nov, 15.00, demonstratie Dam, Amsterdam.

Donderdagnacht/vrijdag ochtend 29/30 nov/ Thursday night/ fridaymorning 29/30 nov: Ontuiming van het tentenkamp tegengaan, Notweg in Amsterdam, 05.00uur. Als je later komt kom je niet door de politielinie heen dus wees geen toeschouwer.  Resist eviction of the camp Notweg in Amsterdam, 05.00. If you arrive later, you won’t be able to pass the police lines. Don’t be a spectator.

Call out form the refugees:

Refugees demonstration in Amsterdam 27 Nov…..A solution is what we want

We are going to the streets again! There is a very good chance that this week our camp will be evicted. Most of us are likely to end up in refugee jails. Where? We don’t know. For how long? We don’t know. We plan to stay in action in the camp untill the police comes. But because the end of our camp is probably near we want to go to the street for a public demonstrationmarch one more time, this tuesday! We want everyone to know, especially the government, that we are here and we will stay. 

The point as always is this: they can arrest us but that will not change a thing. They can kick us in the street again but that will not change a thing. They would only increase our suffering. Why do they do this to us? The problem is caused by IND and government rules because of which we aren not allowed to stay, but at the same time they can not deport us. Thus we are trapped in the system. The only solution, as we have always said, starts with the reopening of our files and the IND believing our stories. If we had a legal paper, we would work hard to make a future in Nederland. Refugees and immigrants are hard working people! Give us this chance, it is our human right!
So yes, this may probably be our last action for now. But refugees have been in tentcamp actions for over a year. Always they arrest us; always we come back. Because they don’t give a solution. So we will be back.
And our brothers in The Hague are also still in action.

Program:
15:00    Manifestation at the Dam; refugees and supporters speak out & music
15:45    March from Dam to IND office near Leidseplein
16:30    Arrival at IND office. Refugees and supporters speak out

Nederlands
We gaan we de straat op! Er is een grote kans dat deze week ons kamp ontruimd wordt. De meeste van ons zullen belanden in vluchtelingengevangenissen. Waar? Geen idee. Hoe lang? Geen idee. We zullen blijven actievoeren in ons kamp totdat de politie komt. Maar omdat het eind nabij is willen we nog één keer de straat op voor een publieke demonstratiemars, deze dinsdag! We willen dat iedereen weet, vooral de regering, dat we hier zijn en dat we zullen blijven.
Het punt is, zoals altijd, dit: ze kunnen ons arresteren maar dat verandert niets. Ze kunnen ons op straat gooien maar dat verandert niets. Ze zouden alleen ons lijden vergroten. Waarom doen ze dit ons aan? Het probleem is veroorzaakt door IND en overheidsregels waardoor we hier niet mogen blijven, maar zij tegelijkertijd ons niet kunnen deporteren. Dus zitten we vast in het systeem. De enige oplossing, zoals wij altijd hebben gezegd, begint met het heropenen van onze dossiers en dat de IND onze verhalen gelooft. Als we een verblijfsdocument hadden, dan zouden we hard werken om een toekomst in Nederland op te bouwen. Vluchtelingen en immigranten zijn hardwerkende mensen! Geef ons deze kans; het is ons mensenrecht!
Dus ja, dit is waarschijnlijk onze laatste actie voor nu. Maar vluchtelingen zijn al langer dan een jaar bezig met tentenkampacties. Altijd arresteren ze ons, altijd komen we terug. Ze geven namelijk geen oplossing. Dus we zullen terugkomen.

En onze broeders in Den Haag zijn nog steeds actie aan het voeren.

Programma:
15:00    Manifestatie op de dam; vluchtelingen en ondersteuners spreken zich uit & muziek
15:45    Optocht van Dam naar het IND kantoor nabij Leidseplein
16:30    Aankomst bij IND kantoor; vluchten en ondersteuners spreken zich uit

Mobilisatieoproep: protesteer vrijdag 30 nov tegen ontruiming Kamp Osdorp

Al twee maanden wonen wij, vluchtelingen van Osdorp, op straat. Wij wonen in een tentenkamp omdat we letterlijk op straat gezet zijn. Wij mogen niet in Nederland blijven, maar de overheid kan ons ook niet uitzetten. Wij zitten muurvast in het immigratiesysteem.

Ons tentenkamp aan de Notweg in Osdorp dreigt aanstaande vrijdag ontruimd te worden. Waar moeten wij dan heen? Wij willen een blijvende oplossing zodat wij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Aanstaande woensdag, 28 november, besluit de rechter of ons tentenkamp mag blijven. Als woensdag het besluit negatief valt, dan vragen wij jullie een voor een, alle broeders en zusters om vrijdagochtend vroeg naar het kamp te komen en ons protest tegen dit besluit te ondersteunen. Zelf hebben wij niet genoeg kracht om te protesteren tegen dit beleid. Wij hopen dat we samen die kracht wel hebben.

De ontruiming zal vroeg in de morgen plaatsvinden, om 7 uur. Daarom willen wij jullie vragen zo vroeg mogelijk te komen om ons bij te staan tegen de politie. Het zou fantastisch zijn als jullie al om 5 uur aanwezig kunnen zijn. Jullie zijn ook van harte welkom om donderdagavond of donderdagnacht al te komen!

Wij zullen blijven demonstreren totdat er een oplossing is gevonden. Wij verdienen een menswaardig bestaan. Dat is ons mensenrecht. Wij zijn hier en wij zullen hier ook blijven!

Wij hopen op jullie steun en solidariteit.

Vrijdagochtend
30 november
Notweg,
Amsterdam Osdorp

http://no-border.nl/mobilisatieoproep-protesteer-vrijdag-30-nov-tegen-on…

http://kamposdorp.blogspot.nl/

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *