Fiets mee naar Zaandam zaterdag 25-9 sluit de bajesboten demonstratie

Beste mensen Aankomende zaterdag is er de “Sluit de Bajesboten” demonstratie in Zaandam. Aangezien de verzamelplek (Weerpad in de wijk Poelenburgh) best ver van het station Zaandam ligt en het vanuit Amsterdam net zo snel te fietsen is, roepen wij iedereen die vanuit Amsterdam naar de demonstratie gaat zich bij ons aan te sluiten. Wij verzamelen dus op Zaterdag 25 September om 13:30 bij het Domela Nieuwenhuis standbeeld (waar anders!), dit is aan het Nassauplein tegen over ingang Westerpark. Van daaruit fietsten we gezamelijk naar zaandam. Neem spandoeken, vlaggen, lawaai en creativiteit mee en laten we er een strijdbare demonstratie van maken.

Tegen bajes en hiërarchie! Voor de vrijheid! Voor de Anarchie!

zondag 19-10″Sluit de bajesboten” infomiddag

De Anarchistische Groep Amsterdam organiseert zondagmiddag 19 september een infomiddag in verband met de aankomende “sluit de bajesboten” demo.

Er zal een spreker zijn die vertelt over z’n ervaringen op één van de bajesboten. Ook is dit een goed moment om even te komen buurten om te weten te komen of je nog iets kan betekenen voor de voorbereiding van de demo (moeten er nog spandoeken gemaakt worden, kan ik nog helpen met flyers verspreiden of ‘ik heb nog een leuk idee voor de demo, wat vinden jullie hiervan?’)Dus ben je gemotiveerd en wil je wat doen voor deze demo kom dan zeker naar deze middag!
Verder zullen we, om vast in de sfeer te komen, ook nog wat video-tjes van akties rond vluchtelingendetentie laten zien.
En dan is er tot slot nog een pan overheerlijke soep.

Deze middag zal plaatsvinden vanaf 15:00 tot ca 19:00 in De Bollox,

1e Schinkelstraat 14-16, Amsterdam

Demonstreer mee voor de sluiting van de bajesboten!

Demonstreer mee voor de sluiting van de bajesboten!

Zaterdag 25 september 15.00 u – Zaandam

Sinds 2007 worden er in de Achtersluispolder te Zaandam mensen opgesloten omdat ze geen geldige papieren hebben. Opsluiting leidt bij veel van deze mensen tot psychische klachten. Verhalen van zelfmoordpogingen en psychoses bereiken nooit het brede publiek doordat Justitie deze misstanden in een doofpot stopt. Volgens een anonieme werknemer van Justitie zijn al meer dan eens gedetineerden waarbij tuberculose is geconstateerd op straat gezet zonder dat zij gepaste medische behandeling hebben ontvangen. Mensen die medische behandeling vragen worden standaard afgescheept met paracetamol (ook voor angstgevoelens, slapeloosheid,verkoudheid e.d). Deze praktijken moeten stoppen. Wij eisen niet zozeer betere detentieomstandigheden, wij pleitten voor de vrijlating van deze gevangenen.  Het is niet de bedoeling van de migrant om hier vast te zitten, het is een gevolg van corrupte machtsstructuren overal ter wereld.

Wij vinden dat je het migratievraagstuk niet los kunt zien van de huidige economische realiteit. Doordat de elite overal ter wereld op te grote voet wil leven ontstaat er voor veel mensen een onleefbare situatie. Oorlogen om grondstoffen en een roofzuchtig economisch systeem leiden tot grote migratiestromen. In plaats van al onze kennis en kracht in te zetten voor een rechtvaardige wereld, focust onze economie zich op winstmaximalisatie voor een zeer beperkte groep. Enorme bergen wapens worden gemaakt om de winsten veilig te stellen. Vrijheid van bewegen voor iedereen is volgens ons veel belangrijker dan de vrijheid tot overconsumptie van een zeer beperkt deel van de wereldbevolking.

Naast het kritisch nadenken over het migratievraagstuk op wereldschaal is het noodzakelijk dat we ageren tegen de mensenrechtenschendingen die in onze eigen gemeente worden gepleegd.  Op de Zaanse bajesboten worden vreemdelingen stelselmatig opgesloten zonder te weten voor hoe lang. Verhef uw stem tegen deze situatie. Wij eisen de onmiddelijke sluiting van de bajesboten in Zaandam. Demonstreer mee tegen het opsluit- en uitsluitbeleid van de Nederlandse staat. Op zaterdag 25 september om 15.00 uur verzamelen wij op het pleintje voor buurtcentrum de Poelenburcht in Zaandam (Weerpad).

Vanaf station Zaandam busnummer 66, 92, 94, uitstappen bij bushalte Weerpad.

Stop de voortrazende waanzin!

Zaanse Anarchistische Groep

Anarchistische Groep Amsterdam

Vrije Bond

www.agzaanstreek.wordpress.com

Zondag 28 maart is de AGA op bezoek in Zaandam

Zaanse Anarchistische Groep presenteerd:

Zondag 28 Maart
Info/Film avond met om:      18:00 Soep
19:00 Een korte kennismaking met de Anarchistische Groep Amsterdam, en aanluitend een gesprek/discussie over het nut en belang om je als anarchist te organiseeren op lokaal en landelijk niveau.

20:30 “sneak preview” van de film “La Patagonia Rebelde”
Deze avond word de film uit 1974 van Héctor Olivera,
voor het eerst vertoond met nederlandstalige ondertiteling.
De film gaat over de gigantische opstanden en algemeene staking van anarchistische arbeiders in de zuidelijke provincie Patagonia in Argentinie.
Dit vond plaats in de jaren 20 van de vorige eeuw, en werd bruut neergeslagen door het leger en de argentijnse grootgrond bezitters.

Dit alles vind plaats in de:
Anarchistische Bibliotheek Zaandam
Mauvestraat 162 te Zaandam
Deze bibliotheek is open iedere zondag van 13:00 tot 18:00
Je kan er gratis boeken lenen, en vanaf 15:00 is er soep.