zaterdag 6 maart infoavond:Ontwapen! in de Bollox

Infoavond 6 maart in de Anarchistische Bibliotheek/Bollox
Eerste Schinkelstraat 14-16 Amsterdam
om 19uur soep     20uur infoavond
Tijdens de info-avond zal ONTWAPEN! ingaan op de functie van de NAVO en op het gebruik en aanwezigheid van kernwapens. Daarnaast zal een belangrijk gedeelte gaan over de aankomende actie, wat er in Volkel georganiseerd wordt en wat je zelf kunt doen.
Meer informatie op ontwapen.puscii.nl

Op zaterdag 3 april 2010 organieren Ontwapen! En Akties tegen Kernwapens een manifestatie en actie bij kernwapenbasis Volkel in Noord-Brabant, in het kader van een internationale actiedag voor ontwapening.

De jaarlijkse Paasmars voor Vrede en Ontwapening sluit zich hier bij aan. Na een bijeenkomst met sprekers en muziek aan de hoofdpoort, volgt een grootschalige ‘opruimingsactie’ bij de basis.
Deze acties laten zien dat er nog altijd mensen zijn die de geldverslindende oorlogsindustrie en het geloof in militaire oplossingen willen ombuigen naar milieuvriendelijke industrie en naar conflictoplossing die de vrijheid en gelijkheid bevordert in plaats van vernietigt.