anarchisten in het Midden-Oosten zaterdag 27 februari

Anarchistische bibliotheek/Bollox

Eerste Schinkelstraat 14-16 Amsterdam

vanaf 18:00 uur soep (vega)

20:00 uur start Info-avond: anarchisten in het Midden-Oosten

De afgelopen jaren staken in een aantal Arabische landen anarchistische groepen de kop op. Onbekend en klein proberen zij toch hun ideeën daar onder de aandacht te brengen. De ontmoetingen met enkele anarchisten tijdens een reis door Syrië, Libanon, Jordanië en Egypte vormen de basis voor een schets van de ideeën en activiteiten van onze vrienden daar.

Info night about anarchism in the middel east.

During a travel that past Syria, Libanon, Jordan en Egypt anarchists from amsterdam met comrades there, they talked and discussed. on this night they share there experiences with you.

Links van anarchisten in het midden oosten:

Egypte: http://she2i2.blogspot.com/

Libanon: http://flag.blackened.net/revolt/inter/albadil.html

Jordanië: http://anarchism-jordan.blogspot.com/