Solidariteits bijeenkomsten voor FAU Berlijn in Amsterdam

Kom op zaterdag 27 Maart en 24 April naar de Anarchistische Bibliotheek/Bollox om je te informeren en je solidariteit te betonen tegen het verbod van de Anarcho Syndicalistische vakbond FAU afdeling Berlijn.

Solidariteit bijeenkomsten voor de FAU Berlijn in Amsterdam.

De FAU Berlijn (anarcho syndicalistische vakbond in Duitsland) is al enkele maanden verwikkeld in een hoog oplopend conflict met de Bioscoop Babylon in Berlijn, justitie en de sociaal democratische vakbond VERDI.

Een aantal arbeiders bij de bioscoop Babylon waren in conflict met de directie en waren lid van de FAU Berlijn, Zij zijn samen acties gaan voeren voor beter loon en betere arbeidsvoorwaarden. De Directie ging al vrij snel op ramkoers en starten een rechtszaak tegen de FAU, De directie vond dat de FAU geen vakbond was en dat ze moesten stoppen met oproepen tot een boycot.

De rechter gaf de directie gelijk en (gebaseerd op een anti vakbonds wet uit nazi Duitsland) oordeelde dat de FAU zich geen vakbond mocht noemen en moest stoppen met acties tegen de bioscoop, op straffen van geldboetes tot 10.000 euro en of gevangenis straffen. Tegelijk sloot de directie een deal met de sociaal democratische vakbond VERDI, zodat de arbeiders die lid zijn van de FAU buitenspel zijn gezet en er een “nieuwe” CAO is voor de arbeiders die niet lid zijn van de FAU.

Dit is een zware ondermijning in het basis recht voor vrije vereniging en arbeidsrecht, een ieder is vrij zich te organiseren zoals men dat zelf wenst te doen. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor buurt comitiees of huurdersverenigingen die en militant en grassroots karakter hebben.

Want dat is wel de kern waar het hier om gaat, ieder geluid van verzet en militante en een waar alternatief word op deze manier direct de kop ingedrukt.

Daarom, wees solidair en kom naar de Anarchistische Bibiliotheek /Bollox                                                                                                                         Eerste Schinkelstraat 14-16 te Amsterdam
Op zaterdag 27 Maart  Film/info/benefiet
19:00 Soep en aansluitend info/update praatje over het verbod van de FAU Berlijn

20:00 Film: Louise Michel (Benoit Delephine 2008)
Frans gesproken / Engels ondertiteld
Na hun ontslag besluit een groep fabrieksarbeidsters hun
laatste salaris bij elkaar te leggen en daarmee een
huurmoordenaar in te huren om hun
(ex) baas mee te vermoorden.

Op zaterdag 24 April Film/info/benefiet
19:00 Soep en aansluitend info/update praatje over het verbod van de FAU Berlijn

20:00 Film: Blue Collar (Paul Schrader 1978)
Engels gesproken / Nederlands ondertiteld
Na voor de zoveelste keer door hun baas en de vakbond genaaid te zijn,
Besluiten drie automonteurs uit Detroit de vakbondskas te stelen.
Met Richard Pryor en Harvey Keitel

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *