Nationalisme en autoritair crisismanagement in Hongarije

—Nederlandse vertaling onderaan—

Nationalism and Authoritarian Crisis Management in Hungaria

Friday 6 September 2013
7.00 PM
Anarchistische Bibliotheek/Bollox, Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam

hongarije“God, bless the Hungarians!” is the opening call of the “National Creed” in the new Hungarian Constitution. It glorifies a reactionary and antirepublican symbol which also stands for the great-Hungarian ideal: the “Holy Hungarian Crown”. The Constitution is just an example of the enormous changes in Hungary. What the ruling Fidesz party, elected in 2010 with a two-third majority, calls a “national revolution”, is actually the expression of an ethnic-nationalist agenda which covers all aspects of society. The fascist Jobbik, being the third strongest power in parliament, contributes to this too. With its Hungarian Guard – a direct reminiscence to the national-socialist Arrow Cross Party – it has shaped the social climate, from which anti-gypsyism and antisemitism are indispensable. The presentation gives insight into the appearance of this ethnic-nationalist ideology in the political reforms but also in the depth of the social sphere.

The speaker, Holger Marcks, is a political scientist with an activist background. He is co-author of “Mit Pfeil, Kreuz und Krone. Nationalismus und autoritäre Krisenbewältigung in Ungarn”, published this year in Germany.
http://www.unrast-verlag.de/neuerscheinungen/mit-pfeil-kreuz-und-krone-397-detail
————————————————————————————————

Nationalisme en autoritair crisismanagement in Hongarije
Vrijdag 6 September 2013
19:00 uur
Anarchistische Bibliotheek/Bollox, Eerste Schinkelstraat 14-16, Amsterdam

Voertaal: Engels, Nederlandse vertaling op verzoek

“God, zegene de Hongaren” Met deze uitroep begint de “Nationale Geloofsbelijdenis” in de nieuwe Hongaarse grondwet. Hiermee wordt een reactionair en antirepublikeins symbool verheerlijkt, dat tegelijkertijd voor de groothongaarse aanspraken staat: de “Heilige Hongaarse Kroon”. Die grondwet is echter slechts een voorbeeld van de enorme veranderingen in Hongarije. Wat de regerende Fidesz partij, sinds 2010 met tweederde meerderheid in het parlement, een “nationale revolutie” noemt, is de uitdrukking van een etnisch-nationalistische agenda die alle segmenten van de maatschappij bestrijkt. Als derde grote kracht in het parlement draagt ook de fascistische Jobbik daaraan bij. Met haar Hongaarse Garde – een rechtstreekse herinnering aan de Pijlkruisers die na de eerste Wereldoorlog ontstonden – heeft zij het maatschappelijke klimaat, waaruit antiziganisme en antisemitisme niet weg te denken zijn, in grote mate gevormd. De presentatie geeft inzicht op de manier waarop deze etnisch-nationalistische ideologie in de politieke hervormingen maar ook diep in het maatschappelijk leven vormkrijgt.

De spreker, Holger Marcks, is politiekwetenschapper met een activistische achtergrond. Hij is mede-auteur van “Mit Pfeil, Kreuz und Krone. Nationalismus und autoritäre Krisenbewältigung in Ungarn”, dat dit jaar in Duitsland verscheen.
http://www.unrast-verlag.de/neuerscheinungen/mit-pfeil-kreuz-und-krone-397-detail

 

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *