Justice for Sammy demonstration- Murdered by the Amsterdam Police

(Nederlands volgt Engels)

Justice for Sammy – Murdered by the Amsterdam Police 

 

On the 13th of August 2020 the 23 year old German tourist Sammy Baker was murdered by the Amsterdam police. Sammy was in Amsterdam to celebrate his birthday with friends but disappeared. His mother reported him missing and came to Amsterdam to look for her son. She found him in a confused state of mind and asked a police officer for help. The officer called in his colleagues. What followed was not help, but three bullets that killed Sammy. During the police action there were no bystanders nearby. Sammy was only a threat to himself. 

In May the state prosecutor, Anne Marie Ruijs, decided that the cops who murdered Sammy will face no consequences. Ruijs ruled that there will not be any legal procedure against them. Once again, cops get away with murder in the Netherlands. Despite all the lies of the Amsterdam police there is overwhelming evidence that Sammy was murdered (including a video clearly showing what happened). Sammy was a person of colour who was having a psychosis. Even while there was psychological help and his mother at the scene the police refused Sammy the help he was asking. Instead, they launched an attack on Sammy, without any reason, and shot at him 4 times. 

The police are getting away with excessive violence more and more frequently. Instead of tackling this trend their power is increased with more weapons and instructions to use brute force more quickly. 

Walk with us for justice!

On friday 13th of august 2021 at 7.30 pm, a demonstration march will take place from the starting point of Dam square in Amsterdam. We want to draw attention to the police violence in the Netherlands, but also to the injustice that has unfortunately happened to Sammy. The demonstration is expected to end in the Honselerdijikstraat. There will also be press present.

We will not remain silent! No one is forgotten. 

NO JUSTICE – NO PEACE. 

More information: https://www.justiceforsammy.com/

 

 

Gerechtigheid voor Sammy – Vermoord door de Amsterdamse Politie

Op 13 augustus 2020 is de 23 jarige Duitse toerist Sammy Baker door de Amsterdamse politie vermoord. Sammy was in Amsterdam om met vrienden zijn 23ste verjaardag te vieren maar verdween. Zijn moeder gaf hem op als vermist en kwam naar Amsterdam om haar zoon te zoeken. Ze vond hem in verwarde toestand en schakelde hulp in van een voorbijlopende agent, die zijn collega’s opriep. Wat er volgde was geen hulp, maar drie kogels die Sammy om het leven brachten. Tijdens de actie van de politie waren er geen omstanders in de buurt. Sammy was alleen voor zichzelf een bedreiging. 

In mei 2021 besloot Officier van Justitie Anne Marie Ruijs dat de agenten die Sammy hebben doodgeschoten niet gestraft zullen worden. En weer komen agenten in Nederland weg met moord. Dit ondanks het overweldigendende bewijs dat Sammy is vermoord (inclusief een video die duidelijk laat zien wat er is gebeurd). Sammy was een persoon van kleur die een psychose had. Hij riep om een dokter en ondanks het feit dat zowel psychologische hulp als zijn moeder ter plaatse waren, liet de politie deze hulp niet toe, ging zelf zonder enige reden en dreiging in de aanval, en schoot 4 keer gericht. 

De politie komt steeds vaker weg met excessieve geweldpleging. In plaats van deze trend aan te pakken worden bevoegdheden juist uitgebreid met meer wapens en ruimere geweldsinstructie. 

Loop met ons mee om gerechtigheid te eisen! 

Op vrijdag 13 augustus 2021 vindt om 19.30 uur een demonstratie mars plaats vanaf de Dam in Amsterdam. Wij willen niet alleen de aandacht vestigen op het politiegeweld in Nederland, maar ook tegen het onrecht dat Sammy Baker helaas is overkomen. De demo zal naar verwachting eindigen in het Honselerdijikstraat. Er zal ook pers ter plaatse zijn.

We zullen niet zwijgen! Niemand wordt vergeten. 

NO JUSTICE – NO PEACE

Meer informatie: https://www.justiceforsammy.com/

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.