FUCK THE POLICE ! 21-12 DEMO YEAH !

demonstratie tegen repressie

Amsterdam wordt meer en meer een politiestaat. repressie, discriminatie en uitsluiting door de overheid is een dagelijkse praktijk. de politie doet wat ze wilt en dit zonder consequenties. daarom gaan wij nu de straat op! komt allen!

Vrijdag 21 december 16:00 Spui/Amsterdam

Info in english click here

48957.jpg
Beveiligings camera’s, id-plicht, willekeurige controles en selectief preventief fouilleren. Razzia’s om zogenoemde ‘illegalen’ op te sporen, toename van politie optreden op straat, verbod voor daklozen en drugsverslaavden met de bedoeling om ze het centrum uit te zetten, gewelddadig optreden door de politie tegen stakingen en demonstraties, meer repressieve maatregels om jongeren in zogenoemde probleemwijken te criminaliseren, uitzetcentra en het opsluiten van mensen op grond van hun herkomst, toenemende repressie tegen politieke activisten en tegen iedereen die weigert de restrictieve maatregels van de overheid te accepteren.
Denk je echt dat wij in een tolerante liberale staat leven? Wij niet!
Voor de armen, de daklozen, diegenen zonder ’legale’ papieren, mensen die tot een gemarginaliseerde groep horen of diegene die besluit zijn gevoel van ongenoegen uit te drukken, worden in dit land de basis mensenrechten van vrijheid en gelijkheid elke dag de kop ingedrukt.
Wij leven niet in een democratie, wij leven in een overgecontroleerde onderdrukkende politie staat!
Alleen omdat sommige geprivilegieerde mensen s’nachts lekker kunnen slapen betekend dat niet dat wij rusten voor dat dit voor iedereen geldt.
Sta op en vecht voor de vrijheid van meningsuiting, bewegingsvrijheid, het woonrecht en het recht om zelf te bepalen waar en hoe ieder mens wil leven.
Vecht tegen politie onderdrukking, segregatie, racisme en discriminatie.
Op 21 december willen wij onze stem verheffen en laten zien dat wij dit niet langer tolereren!
Stop de politiestaat! Vrijheid voor iedereen !!!!!!!

Demonstratie met bands, soundsystem en dj’s
http://strikeback.wordpress.com

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *