Kraken, axies en de VVD

Het actie middel kraken heeft de afgelopen week weer vol op in de belangstelling gestaan. Dit heeft niet alleen met de ontruiming van het zogeneaamde Citexblok in de Eerste Oosterparkstraat te maken, er is veel meer aan de hand. De afgelopen jaren zijn er in Amsterdam meerdere “blokken” gekraakt van o.a. woningbouw verenigingen die nadat ze zijn geprivatiseerd massaal huurwoningen op de “vrije” markt gooien. enkele voorbeelden zijn het Verbindingsblok in de Pijp, Barcelona in de staatslieden buurt, en Het Blijvertje net als het Citexblok in de Oosterparkbuurt. En dan waren er nog de internationaale kraakdagen waar men in Nijmegen een mega groot pand kraakten namelijk de Lastpost. Dat is onlangs ontruimt en de krakers en sympatisanten roepen op voor een demonstratie op 7 Juni in Nijmegen. wij gaan, gaan jullie ook?

En dan is er nog de VVD, die willen kraken verbieden, net zoals de CDA, SGP en natuurlijk de PVV. Maar met de VVD als aanvoerder voor een kraakverbod val je al snel terug naar de reactie van “klasse vijand” en dat is niet onterecht, lees maar op de website van het SPOK

24-25 Mei, Het subversieve boek, Belgie

IN DE BAN VAN HET SUBVERSIEVE BOEK
24 en 25 mei 2008 – Brussel


Een bijeenkomst van mensen die de ondermijning van deze werkelijkheid een warm hart toedragen. Mensen voor wie de sociale kritiek, in woord en daad, een instrument is dat op punt gesteld moet worden door middel van publicaties, uitwisselingen en discussies. Een gelegenheid om in aanraking te komen met vaak minder bekende uitgevers uit heel Europa*; een gelegenheid om hedendaagse thema’s te bediscussiëren en verschillende perspectieven met elkaar te verbinden.

Ook dit jaar zal de nadruk op de discussies gelegd worden. De rode draad die doorheen de discussies loopt, bestaat uit uiteenlopende sociale conflicten. Naar aanleiding van enkele min of meer recente ervaringen, zouden we tot discussies willen komen over de perspectieven die deze strijden bieden, de basis waarop we eraan deelnemen en de wijze waarop we deze interventies kunnen realiseren.

* Stands uit België, Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, Griekenland, Italië en Spanje.

Continue reading

Nieuwe Directe Actie#18 is uit! eindelijk!

He, he eindelijk een nieuwe Directe Actie uit. Inderdaad wij houden niet van schrijven en zijn meer van de actie. Helaas wie schrijft die blijft, ook in de anarchisten scene. Wil je deze ontvngen stuur een mail met je postadres en dan krijg je het op de mat. Mischien ook niet want bij de post wil men meer gaan staken en daar geven we ze groot gelijk in. Het blad werd afgelopen Pinksterlanddagen verspreid in Apelscha

Kijk verder voor het redaxtioneel

Continue reading