Rally in defence of Rozbrat – the oldest squat and social centre in Poland

when: 6 of May (Wednesday), 3 p.m.
where: The Hague, NL, in front of Polish Embassy (Alexanderstraat 25)

rozbrat

Rozbrat squat is the oldest squat in Poland this autumn it would celebrate 15th birthday. It is also a living autonomous social centre with Anarchist Library, Anarchist Federation and anarchosyndicalist trade union meeting point, bike workshop, printing workshop, concert halls, kitchen of Food not Bombs, seat of
Anarchist Publishing House and local ABC – and a home for 20 people.

Continue reading

Antikapitalistische 1 mei demonstratie in Den Bosch

Onze anarchistische vrienden in Den Bosch organiseren op 1 mei een antikapitalistische demonstratie.

maydaydenbosch
In deze tijd waar in de traditionele vakbonden en partijen een feest vieren alsof de strijd beslecht is en we de vruchten kunnen plukken van een gedegen sociaal overleg, weten wij wel beter. Staat en kapitaal zijn door de technolisering en schaalvergroting enkel machtiger geworden. Tijdens deze crisis wordt nog maar eens de gigantische overproductie vernietigd en zullen de klappen voornamelijk bij de precairen vallen.

Mensen zonder vast contract, uitkeringstrekkers, migranten, huismoeders en –vaders, mensen die werken in sectoren als toerisme, horeca, schoonmaak en ook de culturele sector zullen het zwaarst getroffen worden door de huidige crisis. Zij zijn immers flexibel inzetbaar en hebben geen vast inkomen. Daarnaast zijn bijna alle publieke diensten geprivatiseerd en bestaat er geen garantie meer dat elementaire nutsvoorzieningen betaalbaar blijven

1 mei is een internationale dag van herdenking en strijd. In 1886 werden 7 anarchisten ter dood veroordeeld voor een bomaanslag tijdens een meeting op de Haymarket (Chicago). Deze meeting was een reactie op de repressie tegen de nationale staking die begon op 1 mei 1886. Vandaag willen we weer aansluiting zoeken bij dit internationale protest. We herdenken alle mensen, mannen, vrouwen en kinderen die vochten voor de klassenstrijd. Hoe kunnen we dit beter doen dan op straat te komen en deze strijd voort te zetten.

Wij roepen iedereen op die de strijd met staat en kapitaal willen aangaan om naar Den Bosch te komen. Niet om een rondje rond te kerk te lopen, maar wel om onze 1 mei terug op de kaart te zetten. We gaan de mensen laten weten dat sociale verworvenheden alleen door klassenstrijd kunnen worden gewonnen, en dat het sociaal overleg enkel leidt tot meer afbraak. Dit zullen we niet alleen op straat, maar ook in de winkels en op de werk-vloer doen.

Samen staan we sterk. Door solidariteit en collectieve strijd zullen we de huidige economische en politieke machtsverhoudingen omverwerpen!

De demonstratie is op 1 mei om 14.00 uur Leonardo da Vinciplein (achterzijde station) Den Bosch

Mayday Den Bosch
www.may1th.org
denbosch@may1th.org

Groen Flex en Eurocontract Zeeland, een mistige bende

Poolse uitzendkracht vecht terug

Op 12 december 2008 tekende Michal een contract met het uitzendbureau Groen Flex in de Poolse stad Opole. Via Groen Flex zou hij in Nederland door Eurocontract Zeeland te werk worden gesteld. Het contract gold een periode van 78 weken en Michal zou in de groentekassen komen te werken, zo werd hem verteld. Het zowel in Polen als Nederland getekende contract garandeerde een ziektekostenverzekering vanaf 15 december 2008. Die ‘garantie’ is het twistpunt geworden tussen Michal en zijn vakbond enerzijds en Groen Flex anderzijds.

Zijn eerste werkdag, 15 december vorig jaar, begon hij bij de Koninklijke Schelde in Vlissingen, een scheepswerf! Hoewel hij dit soort werk nooit eerder had gedaan, geen enkele (veiligheids)training had gekregen, Nederlands noch Engels sprak en dus geen enkel waarschuwingsbord kon lezen, begon hij aan zijn werk. Net als veel anderen voor en na hem naar Nederland gekomen om geld te verdienen. In Polen is het ten eerste veel moeilijker werk te vinden en ten tweede zijn de lonen daar nog veel lager. Uit vrees om, net aangekomen in Nederland, werk te verliezen door bij werkgever (Groen Flex) en opdrachtgever (scheepswerf) te klagen, veronachtzamen veel arbeiders blijkbaar hun eigen veiligheid.

Continue reading