Picket line voor NN-er bij Amsterdamse vreemdelingenpolitie

Aanstaande vrijdag vindt een picketline plaats bij de Amsterdamse vreemdelingenpolitie. Onze vriend en mede-activist zit nog steeds als NN-er in vreemdelingendetentie, inmiddels in De Schie in Rotterdam. Hij wordt van bajes naar bajes gesleept en ernstig geintimideerd. Wij zijn buiten voor hem en geven hem met deze actie een stem.

poster

Zijn tour heeft er tot nu toe als volgt uit gezien:
na 6 weken zitten in de Havenstraat Amsterdam
5 maart overgeplaatst naar Meer en Vaart in Osdorp
8 maart overgeplaatst naar Kamp Zeist
16 maart naar Bajesboten Rotterdam
22 maart naar De Schie Rotterdam.

Op 22 januari 2007 werd onze vriend en mede-activist opgepakt op verdenking van een poging tot het in brand steken van een politiebus. Hij werd hiervoor op 2 februari veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 weken. Op 5 maart zou hij vrij komen. Dit gebeurde echter niet. Sinds zijn arrestatie heeft onze vriend geweigerd een verklaring af te leggen en zijn naam op te geven. Hij wil op geen enkele manier meewerken aan zijn veroordeling. Op 19 maart bepaalde de Haagse rechter dat hij vrijgelaten diende te worden aangezien met “aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid” kon worden aangenomen dat onze vriend Nederlander is. De IND ging daar tegen enkele uren te laat in hoger beroep, hetgeen desondanks toch door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State werd geaccepteerd.

Sinds zijn arrestatie zit onze vriend in een soort bajescarrousel waarbij hij de laatste tijd om de paar dagen (tot maximaal een week) wordt overgeplaatst naar een nieuwe bajes, zodat hij niet de kans krijgt om contacten met medegedetineerden aan te knopen en de aan hem gerichte post ook constant zoek raakt.

AGA en ABC Amsterdam

Vreemdelingendetentie wegens zwijgrecht

Anarchist Black Cross Amsterdam

Een amsterdamse activist word na het uitzitten van zijn straf voor een sabotageactie in vreemdelingendetententie vastgehouden omdat hij weigerd zijn identiteit bekend te maken. Door hem op oneigenlijke reden te gijzelen, probeert justitie hem te dwingen van zijn zwijgrecht afstand te doen. Vrijdag 16 maart komt zijn zaak voor de vreemdelingenrechter in Den Haag, Kom naar de zaak of stuur een boodschap!

In de nacht van zondag 21 op maandag 22 januari is een van onze vrienden en mede activist helaas op heterdaad betrapt, bij zijn uit verzet geboren sabotage actie. Na een periode van voorarrest heeft hij op vrijdag 2 februari moeten voorkomen en is veroordeeld tot 5 weken gevangenisstraf.

Toen op maandag 5 maart die 5 weken erop zaten, is hij echter niet vrijgelaten. Gedurende zijn gijzeling heeft onze vriend, zoals het de meeste actievoerders het al decennia betaamd, zijn bek gehouden tegen politie en justitie. Dat heeft hij nu moeten bekopen met opsluiting in vreemdelingen detentie.

De staat heeft met de door de rechter opgelegde celstraf geen genoegen genomen, en probeert zijn verzet opnieuw te breken door hem na het uitzitten van zijn straf opnieuw gevangen te houden. Onder de meest arbitraire omstandigheden die in het Nederlands penitentiair systeem denkbaar zijn, wordt hij gechanteerd zijn identiteit prijs te geven en zijn verzet te verlaten.

Wat het vreemdelingen(on)recht en het bijbehorende gevangenisregime feitelijk betekend is bekend: mensen worden gedwongen de tijd uit te zitten zonder enige vorm van privacy met 2 tot 4 personen op een cel, zonder toegang tot literatuur, opleiding of vertier, zonder contact met vrienden en bekenden, zonder uitzicht op toekomst, gedurende maanden, onder walgelijke omstandigheden vegeteren ze tot de staat een plek heeft gevonden om zich van hen te ontdoen.

Met de gevangenhouding van onze kameraad is opnieuw duidelijk geworden, dat deze vorm van repressie niet alleen toegepast kan worden op diegene die hun recht op bewegingsvrijheid op deze aarde invorderen, maar tegen iedereen die weigert zich te onderwerpen, zelfs als er geen wet erbij wordt overtreden!

Het zwijgrecht behoort tot de elementaire rechten van verdachten en zelfs veroordeelden in de zogenoemde rechtstaat. Als mensen dan de beweringen diens architecten voor de verandering serieus nemen en zich consequent op dit recht beroepen, toont deze zogeheten rechtstaat dan haar ware gezicht: de beweerde grondrechten blijken een wassen neus waarop alles uit de kast wordt gehaald om de betreffende zover te krijgen er ‘vrijwillig’ afstand van te doen.

Zo ook in het geval van onze kameraad; die zijn ‘effectieve’ straf dus heeft uitgezeten, maar nu gechanteerd wordt, zijn anonimiteit op te geven door hem eindeloos vast dreigen te houden. Dit kan echter niet alleen hem overkomen, maar iedereen die naar aanleiding van een protest of
verzetsdaad door de staat gevangen gezet wordt!

Onze kameraad zit in de deportatiebajes in Zeist (die heeft daar al 60 jaar traditie), en heeft onze steun hard nodig. Stuur hem dus een
veelvuldig post en solidariteit naar:

NN PI 1308 M070122 0346
Detentienummer: 190.819
Postbus 111
3769 ZJ Soesterberg

Voor financiele bijdragen, (denk aan eten en drinken, maar ook
telefoonkaarten; om ons allemaal te vertellen hoe het hem vergaat) kun je geld overmaken naar de rekening van ABC-Amsterdam: Giro 5171886.

Wij houden het ministerie van justitie en vreemdelingenzaken, de directeur van de bajes en haar cipiers verantwoordelijk voor de gevangenschap van onze kameraad. Stuur hen op vrijdag 16 maart, massaal onderstaande brief per post, mail, of fax, of bel je afgunst en woede over zijn detentie.

Immers, het kan een ieder van ons morgen ook gebeuren, laat dus daar, waar ‘beleid’ gemaakt wordt, weten dat wij rechtvaardigheid en vrijheid eisen.

Bovendien:

Heb je een idee voor collectieve actie die wij samen kunnen ondernemen om onze kameraad te steunen, laat het ons dan weten. Kom je meedoen als er acties komen (en die komen zeker); let dan op pamfletten en oproepen.

Solidariteit is een wapen!

Meer info op:
https://squat.net/abcamsterdam/

9 maart vrijdag infoavond woonstrijd in Berlijn

De Anarchistische Groep Amsterdam/Vrije Bond organiseert weer een infoavond in de Aarchistische bibliotheek/Bollox

Vrijdag 9 Maart, dus nu niet op zaterdag.
Aanvang 18:00
in de Bollox Eerste Schinkelstraat 14-16 te Amsterdam

Enkele vrienden uit Berlijn komen vertellen over de Rigaer Strasse, en zullen uitleg gaan geven over de campagne “Rigaer Strasse Fights Back !” Ook word er een film vertoond over de woonstrijd in Berlijn.

zie hier hun tekst

Mensen, kameraden, vrienden!

Wij presenteren jullie de campagne “Rigaer Strasse Fights Back !”,

Hoek Rigaer/Leibigstrasse, Oost Berlijn, Duitsland.

Heeft haar oorsprong in de laatste kraakgolf na de val van de Berlijnse muur in 1990, wij zijn 5 grotendeels gelegaliseerde panden op vrij kleine afstand van elkaar. Wij definiëren ons als onderdeel van de internationale autonome structuur. Onze huizen geven ruimte voor collectief wonen in groepen van 8 tot 50 mensen, geïnspireerd op anarchistische ideeën en we werken samen op de basis van consensus.

Onze huizen zijn vrije ruimtes die open staan voor de buurt. Als voorbeeld het vrouwenhuis, Liebig 34, met op de beganegrond het gekraakte cafe “XB-Liebig” en de infowinkel “Daneben”. Rigaer 84 voorziet in een open woonkamer/hangout en filmzaal “beamer84” en de legendarische punkrockbar “Kontrollpunkt” (aka the Hole)

Al deze ruimtes geven plaats voor alternatieve cultuur, politieke groepen en het werk dat daarbij komt kijken. Mensen uit verschillende richtingen zijn bezig met anti-fascistische, -racistische, -kapitalistische strijd; solidariteitswerk voor gevangenen, dierenrechten, volkskeukens, concerten, een infowinkel en nog veel meer, dit alles op basis van het DIY principe.

In het aankomende jaar 2007 zal gentrification (veryuppen van de buurt) ons hard raken, een wet die huisbazen of eigenaren een beetje in bedwang hield is onlangs veranderd in hun voordeel. Het is voor eigenaren nu makkelijker geworden om woningen te “moderniseren”, wat verhoogde huren betekent. Rigaer 78 betaalde tot nu toe de symbolische huur van 5 cent per etagewoning per maand, maar zijn onlangs verkocht aan een private investeerder. Liebig 34 is gedeeltelijk verkocht aan een bekende speculant die berucht is voor zijn vernietigende werk tegen andere linkse vrije ruimtes. En als laatste “S. Beulker”, de huisbaas van Rigaer 94 en Liebig 14, die blijkbaar door zijn geld raakt na jaren van strijd om “zijn” (onze) huizen en die nu alles op alles zet om ons er uit te krijgen. In de laatste weken ontvangen we dan ook bakken met post van de huisbazen en de rechtbanken die aangeven dat er een totale aanval ophanden is op onze structuren. Ze willen ons op straat schoppen en de woningen “mooi” en duur maken voor rijke lui . In de buurt wordt de veryupping steeds duidelijker. Graffiti en straatkunst verdwijnen, dure yuppenkroegen openen op iedere hoek, onze vrienden en buren verhuizen uit de buurt, naar andere wijken omdat ze de huur niet kunnen betalen.

Maar we zijn niet bereid om onze buurt te verlaten, waar wij al jaren in betrokken zijn. Waar wij het leven leuker en draagbaarder hebben gemaakt, met het creëren van ruimtes waar wij onze levens leiden en die dat beetje meer hebben dat past bij onze ideeën en behoeftes en die niet-commerciële cultuur openstellen aan de buurt. Een buurt die is bezocht door zo veel vrienden van over de hele wereld en die wij tenminste verdedigen tegen de meer en meer opkomende neo-nazi beweging in Duitsland.

Dus hebben we een campagne gestart om deze straat buiten de kaart te houden, een plek ver weg van de vernietigende en monotone maatschappij van de nieuwe Duitse hoofdstad. Vrienden, wij vragen jullie om aandacht en alertheid voor onze situatie. Wij nodigen jullie uit ons te bezoeken en onze ruimtes te zien en dan met name het eerste weekeinde van april, dan vindt namelijk een festival plaats met concerten, workshops, punk-picknick en misschien (dat hangt van jullie af) enkele acties. Wij vragen jullie om langs te komen en zo te helpen onze manier van leven en wonen te ondersteunen en alternatieven te creëren voor het grijze kapitalistische leven van alledag. Hou je zelf op de hoogte van nieuwe info of nieuws. Wij zijn in moeilijke tijden en dan is het nodig om hulp en support te krijgen van onze vrienden over de hele wereld. Laten we samen vechten tegen de vernietiging van onze levens.

Meer info in het Engels en Duits op

www.rigaer-strasse.blogspot.com